kolokwia/sprawdzian/weryfikacja wiedzy/egzamin próbny

Uchwały ORA

Uchwała nr. 77/2023 ORA  – powołanie komisji egzaminacyjnych na kolokwium roczne 1 rok

Uchwała nr. 78/2023 ORA  – powołanie komisji egzaminacyjnych na kolokwium roczne 2 rok

Uchwała nr. 355/2023 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej – egzamin próbny dla 3 roku aplikacji

Uchwała ORA – wyznaczenie terminów kolokwium dla 1 roku szkolenia aplikacji

Uchwała ORA – wyznaczenie terminów kolokwium dla 2 roku szkolenia aplikacji

WERYFIKACJA WIEDZY 3 ROK SZKOLENIA 2024

Kazus na weryfikację wiedzy dla 3 roku 17.05.2024 r.  / Opis istotnych zagadnień

 

Weryfikacja wiedzy 3 rok szkolenia 2023

Kazus na weryfikację wiedzy dla 3 roku 26.05.2023r. / opis istotnych zagadnień

 

Archiwum – Weryfikacja wiedzy 3 rok szkolenia 2019-2022

W 2019 roku nie było Weryfikacji wiedzy dla 3 roku szkolenia

23.03.2020 Kazus na weryfikację wiedzy / opis istotnych zagadnień

19.06.2020 Kazus na weryfikację wiedzy / opis istotnych zagadnień

03.12.2020 Kazus na weryfikację wiedzy / opis istotnych zagadnień

30.03.2021 Kazus na weryfikację wiedzy / opis istotnych zagadnień

18.06.2021 Kazus na weryfikację wiedzy / opis istotnych zagadnień

03.12.2021 Kazus na weryfikację wiedzy / opis istotnych zagadnień

25.03.2022 Kazus na weryfikację wiedzy / opis istotnych zagadnień

24.06.2022 Kazus na weryfikację wiedzy / opis istotnych zagadnień

 

Sprawdzian 1 rok 2023

Uchwała – skład komisji.

Uchwała – termin, zakres, forma sprawdzianu.

Uchwała ORA z dnia 30.03.2023 r. – termin poprawkowy

 

Próbny egzamin adwokacki 3 rok szkolenia 2023

Egzamin próbny – prawo karne 02.12.2023r. – Kazus  / opis istotnych zagadnień

Egzamin próbny – prawo cywilne 03.12.2023r. – Kazus  / opis istotnych zagadnień

Egzamin próbny – prawo gospodarcze 09.12.2023r. – Kazus / opis istotnych zagadnień

Egzamin próbny – prawo administracyjne oraz etyka 10.12.2023r. – Kazus PA / Kazus Etyka / opis istotnych zagadnień PA / opis istotnych zagadnień Etyka

 

Egzamin próbny 2022

dzień 1, prawo karne – kazus / opis istotnych zagadnień

dzień 2, prawo cywilne – kazus / opis istotnych zagadnień

dzień 3, prawo gospodarcze – kazus / opis istotnych zagadnień

dzień 4, prawo administracyjne – kazus / opis istotnych zagadnień

dzień 4, etyka adwokacka – kazus / opis istotnych zagadnień

Kolokwia

Kazus Kolokwium dla aplikantów 2 roku szkolenia (termin poprawkowy) – 30.11.2023r.  / Opis istotnych zagadnień

Kazus Kolokwium dla aplikantów 1 roku szkolenia (termin poprawkowy) – 29.11.2023 r.  / Opis istotnych zagadnień

.

Kazus na kolokwium roczne dla 2 roku w terminie poprawkowym 28.11.2022r.

Kazus na kolokwium roczne dla 1 roku w terminie poprawkowym 25.11.2022r.

Kolokwium 1 rok 24.10.2023 r. – Kazus / Opis istotnych zagadnień

Kolokwium 2 rok 25.10.2023 r. – Kazus / Opis istotnych zagadnień

 

Archiwum – kazusy z kolokwiów z lat 2018-2022 z bloku przedmiotów prawa cywilnego

2018.10.25 Kazus – kolokwium prawo cywilne

2018.10.25 Opis istotnych zagadnień

2019.10.28 Kazus – kolokwium prawo cywilne

2019.10.28 Opis istotnych zagadnień

2020.10.21 – Kazus kolokwium prawo cywilne termin podstawowy 2020.10.21 – Opis istotnych zagadnień.

2020.10.21 – Opis istotnych zagadnień.

2020.12.01 – Kazus kolokwium prawo cywilne termin poprawkowy

2020.12.01 – Opis istotnych zagadnień

2021.10.20 Kazus kolokwium prawo cywilne

2021.10.20 Opis istotnych zagadnień.

2022.10.19 Kazus – kolokwium prawo cywilne termin podstawowy

2022.10.19 Opis istotnych zagadnień

2022.11.28 Kazus Kolokwium prawo cywilne – termin poprawkowy

2022.11.28 Opis istotnych zagadnień termin popawkowy

Archiwum – kazusy z kolokwiów z lat 2018-2022 z bloku przedmiotów prawa karnego

karne kazus_termin podstawowy 2018

karne wytyczne dla sprawdzjących_termin podstawowy 2018

karne uzupełnienie wytycznych_termin podstawowy 2018

karne kazus_termin podstawowy 2019

karne_wytyczne dla sprawdzających_termin podstawowy 2019

karne kazus_termin podstawowy 2020

karne kazus_termin dodatkowy 2020

karne kazus_termin poprawkowy 2020

karne wytyczne dla sprawdzających_termin podstawowy 2020

karne wytyczne dla sprawdzajacych_termin dodatkowy 2020

karne wytyczne dla sprawdzających_ termin poprawkowy 2020

karne kazus_termin podstawowy 2021

karne kazus_termin poprawkowy 2021

karne wytyczne dla sprawdzających_termin podstawowy 2021

karne wytyczne dla sprawdzających_termin poprawkowy 2021

karne kazus_termin podstawowy 2022

karne kazus_termin poprawkowy 2022

karne wytyczne dla sprawdzających_termin podstawowy 2022

karne wytyczne dla sprawdzających_termin poprawkowy 2022