Aplikacja adwokacka / Obowiązujące regulacje prawne

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze
Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach.

Zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

Założenia programowe i ramowy program szkolenia
Regulamin Konkursów Krasomówczych

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu konkursów krasomówczych

 


 

 

 

 

Regulamin prowadzenia zajęć szkoleniowych z aplikantami adwokackimi Izby Adwokackiej w Warszawie w trybie stacjonarnym z 12 sierpnia 2020 r.

 

Informator Aplikanta Adwokackiego 2023

Informator Aplikanta Adwokackiego 2023 – załączniki