Aplikacja adwokacka / Obowiązujące regulacje prawne