Aplikacja adwokacka / Obowiązujące regulacje prawne

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze
Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)


 

Informator Aplikantów 2020  – aplikacja adwokacka
Informator Aplikantów 2020  – samorząd adwokacki
Informator Aplikantów 2020  – załączniki

Informator dot. przebiegu praktyk 1 rok 2020

1 rok – Odpis uchwały ORA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich 1 roku szkolenia z zakresu bloku przedmiotów prawa karnego
2 rok – Odpis uchwały ORA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich 2 roku szkolenia z zakresu bloku przedmiotów prawa cywilnego