Aplikacja adwokacka / Obowiązujące regulacje prawne

Kolokwium roczne:

1 ROK

2019 – uchwała składy Komisji – 1 rok

2019 – Kolokwium – 1 rok – zasady

2 ROK

2019 – Kolokwium – 2 rok – zasady

2019 – uchwała składy Komisji – 2 rok