Sekcja prawa Amerykańskiego i Brytyjskiego

Przewodniczący: adw. Wojciech Bagiński

Zastępca przewodniczącego: adw. dr Kamil Szmid

Zastępca przewodniczącego: adw. Anna Atanasow

Zastępca przewodniczącego: adw. Michał Żołubak

Zastępca przewodniczącego: apl. adw. Monika Grybska

Adres kontaktowy: sekcja.ambr@ora-warszawa.com.pl