Sekcja prawa i postępowania cywilnego

Grupa na FB: https://www.facebook.com/groups/1539768739653904/?fref=ts

Przewodnicząca: adw. Agata Rewerska

Zastępca przewodniczącej: adw. Piotr Bednarek

II Zastępca Przewodniczącej: adw. Katarzyna Gorgol

Sekretarz: adw. Magdalena Krawczak

II Sekretarz: apl. adw. Dominika Tomaszewska

Skarbnik: adw. dr Kamil Szmid

Członek Prezydium Sekcji: adw. Elżbieta Kosińska van der Berg, adw. Joanna Ziółkowska

Adres kontaktowy: sekcja.ppc@ora-warszawa.com.pl

Zasady