Rzecznik dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

adw. Anna Mika-Kopeć

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:


adw. Anna Katarzyna Archacka

adw. Adam Bajkowski

adw. Robert Henryk Bednarczyk


adw. Anna Maria Chybińska

adw. Katarzyna Agnieszka Effort-Szczepaniak

adw. Paulina Teresa Dąbrowska

adw. Krzysztof Zbigniew Drzewiecki

adw. Michał Wojciech Gajdus

adw. Zofia Elżbieta Gajewska


adw. Beata Monika Bukojemska

adw. Anna Maria Grochowska-Wasilewska

adw. Maria Grzegorek-Rutkowska

adw. Damian Andrzej Grzesiak

adw. Andrzej Piotr Grzesik

adw. Joanna Małgorzata Jakubowska-Siwko


adw. Adam Karol Janus

adw. Marcin Tomasz Jasik

adw. Patrycja Kasica


adw. Michał König

adw. Mikołaj Grzegorz Kozak

adw. Marcin Jakub Królewiecki

adw. Hubert Kubik

adw. Justyna Maria Lenart

adw. Tomasz Lech Mielke


adw. Paweł Matracki

adw. Paweł Murawski

adw. Agnieszka Najda-Krocz

adw. Magdalena Niegierewicz


adw. Agnieszka Maria Niżnikowska


adw. Elżbieta Buczek

adw. Maciej Andrzej Patocki

adw. Michał Błażej Pietrzak

adw. Joanna Jadwiga Piątkowska
adw. Maciej Artur Piotrowski

adw. Michał Plocke

adw. Olgierd Pogorzelski

adw. Weronika Dorota Posiadała

adw. Dariusz Artur Raczkiewicz

adw. Maria Katarzyna Rawicz-Zaborowska


adw. Monika Spieler

adw. Anna Stawicka

adw. Krzysztof Stępiński


adw. Piotr Stocki

adw. Adam Sławomir Szalc

adw. Jakub Szczepkowski


adw. Arkadiusz Szymański

adw. Dariusz Tokarczyk

adw. Aneta Trzeciak


adw. Nina Elżbieta Walczewska

adw. Tomasz Andrzej Wiliński

adw. Łukasz Wiśniewski


adw. Mikołaj Kryspin Wojciechowski

adw. Adam Krzysztof Woźny

adw. Michał Edgar Zacharski