BIP / Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Strona podmiotu Biuletynu Informacji Publicznej jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Nawigacja

Poruszanie się pomiędzy stronami umożliwia system menu oraz linków do podstron WWW. Menu składa się z podrzędnych menu (zwanych podmenu), ukazujących się po wybraniu opcji nadrzędnej. Wybranie właściwej opcji, a tym samych wywołanie strony odbywa się po naciśnięciu lewego przycisku myszy, kiedy jej wskaźnik znajduje się nad daną opcją.

Moduł wyszukujący

Aby wyszukać informacje na stronach, należy wybrać znak lupy  znajdujący się w górnym prawym rogu. Pod menu otworzy się moduł wyszukujący. Następnie należy wpisać w okno wyszukiwarki wyraz bądź frazę i kliknąć „Szukaj”. Wtedy system przeszukuje wszystkie pola. Dlatego też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele pozycji.