ZESPÓŁ WIZYTATORÓW

 

Przewodniczący: Adw. Andrzej Orliński

Adw. Włodzimierz Borowiec
Adw. Anna Czamarska
Adw. Beata Czepułkowska-Świętosławska
Adw. Andrzej Fic
Adw. Bartłomiej Gliński
Adw. Dariusz Goliński
Adw. Jan Grygo
Adw. Magdalena Guzewicz
Adw. Mariusz Heleniak
Adw. Wojciech Hryniewicz
Adw. Paweł Ignatjew
Adw. Przemysław Iwan
Adw. Joanna Jełowicka
Adw. Tomasz Kapliński
Adw. Monika Kołodyńska-Couderq
Adw. Małgorzata Konaszewska–Dorywalska
Adw. Agata Kulisiewicz
Adw. Igor Magiera
Adw. Agnieszka Masalska
Adw. Magdalena Olchowicz-Jedlak
Adw. Sebastian Pabian
Adw. Karol Pachnik
Adw. Michał Pełka
Adw. Elżbieta Rydzewska
Adw. Robert Rykowski
Adw. Mieczysław Sieprawski
Adw. Agnieszka Suchecka-Tarnacka
Adw. Ewa Surowiec
Adw. Marek Wojnar
Adw. Ewa Wołodkiewicz-Jacyna
Adw. Andrzej Woźnica
Adw. Małgorzata Zakrzewska
Adw. Joanna Ziemba-Dobkowska