Samorząd aplikantów adwokackich / Kontakt

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w 2018 r.

Przewodniczący Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie: apl. adw. Grzegorz Kukowka
Z-cy Przewodniczącego: apl. adw. Maria Kozłowska i apl. adw. Katarzyna Lejman

1 rok
Starosta: apl. adw. Magdalena Szkudlarek
Za-ca Starosty: apl. adw. Klaudia Łyś

2 rok
Starosta: apl. adw. Maria Kozłowska
Z-ca Starosty: apl. adw. Piotr Wojciechowski

3 rok
Starosta: apl. adw. Grzegorz Kukowka
Z-ca Starosty: apl. adw. Katarzyna Lejman

 

Samorząd Aplikantów Adwokackich na poszczególnych rocznikach szkoleniowych: