Samorząd aplikantów adwokackich / Kontakt

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w 2019 r.

Przewodnicząca Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie: apl. adw. Maria Kozłowska
Z-cy Przewodniczącej: apl. adw. Piotr Wojciechowski i apl. adw. Magdalena Szkudlarek-Nowak

1 rok
Starosta: apl. adw. Justyna Łusiak
Za-ca Starosty: apl. adw. Klaudia Rynkiewicz

2 rok
Starosta: apl. adw. Magdalena Szkudlarek-Nowak
Z-ca Starosty: apl. adw. Klaudia Łyś

3 rok
Starosta: apl. adw. Maria Kozłowska
Z-ca Starosty: apl. adw. Piotr Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Aplikantów Adwokackich na poszczególnych rocznikach szkoleniowych: