Samorząd aplikantów adwokackich / Kontakt

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w 2019 r.

Przewodniczący Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie: apl. adw. 
Z-cy Przewodniczącego: apl. adw. Maria Kozłowska i apl. adw. 

1 rok
Starosta: apl. adw.
Za-ca Starosty: apl. adw.

2 rok
Starosta: apl. adw.
Z-ca Starosty: apl. adw.

3 rok
Starosta: apl. adw.
Z-ca Starosty: apl. adw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Aplikantów Adwokackich na poszczególnych rocznikach szkoleniowych: