Samorząd aplikantów adwokackich / Kontakt

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w 2021 r.

Przewodnicząca Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie: apl. adw. 
Z-cy Przewodniczącej: apl. adw.

 

1 rok
Starosta: : apl. adw.
Z-ca Starosty: apl. adw.

 

LISTA STAROSTÓW i ICH ZASTĘPCÓW na 2021 r.

2 rok
Starosta: apl. adw.
Z-ca Starosty: apl. adw.

 

LISTA STAROSTÓW i ICH ZASTĘPCÓW na 2021 r.

3 rok
Starosta: apl. adw.
Z-ca Starosty: apl. adw.

 

LISTA STAROSTÓW i ICH ZASTĘPCÓW na 2021 r.