Samorząd aplikantów adwokackich / Kontakt

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w 2020 r.

Przewodnicząca Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie: apl. adw. Magdalena Szkudlarek-Nowak
Z-cy Przewodniczącej: apl. adw. Klaudia Palikot  i apl. adw. Justyna Łusiak

 

1 rok
Starosta: : apl. adw. Helena Lendzion
Za-ca Starosty: apl. adw. Hanna Szkudlarek

 

LISTA STAROSTÓW i ICH ZASTĘPCÓW na 2020 r.
1 rok szkolenia

2 rok
Starosta: apl. adw. Justyna Łusiak
Z-ca Starosty: apl. adw. Klaudia Rynkiewicz

 

LISTA STAROSTÓW i ICH ZASTĘPCÓW na 2020 r.
2 rok szkolenia

3 rok
Starosta: apl. adw. Magdalena Szkudlarek-Nowak
Z-ca Starosty: apl. adw. Klaudia Palikot

 

LISTA STAROSTÓW i ICH ZASTĘPCÓW na 2020 r.
3 rok szkolenia