Samorząd aplikantów adwokackich / Kontakt

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w 2021 r.

Przewodnicząca Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie: apl. adw. Justyna Łusiak
Z-czynie Przewodniczącej: apl. adw. Klaudia Rynkiewicz, apl. adw. Helena Lendzion

 

1 rok
Starosta: : apl. adw.
Z-ca Starosty: apl. adw.

 

LISTA STAROSTÓW i ICH ZASTĘPCÓW na 2021 r.

2 rok
Starosta: apl. adw. Helena Lendzion
Z-ca Starosty: apl. adw. Hanna Szkudlarek

 

LISTA STAROSTÓW i ICH ZASTĘPCÓW na 2021 r.

3 rok
Starosta: apl. adw. Justyna Łusiak
Z-ca Starosty: apl. adw. Klaudia Rynkiewicz

 

LISTA STAROSTÓW i ICH ZASTĘPCÓW na 2021 r.