Członkowie ORA

Prezydium

adw. Mikołaj Pietrzak
Dziekanadw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Wicedziekanadw. Aleksander Krysztofowicz
Wicedziekan


 

adw. Anna Czepkowska-Rutkowska
Skarbnikadw. Tomasz Korczyński
Sekretarzadw. Michał Fertak
Zastępca Sekretarza

adw. Jakub Jacyna
sekretarz ORA w Warszawie do dnia 19 kwietnia 2024 roku


Członkowie ORAadw. Anna Atanasowadw. Agata Rewerskaadw. dr Kamil Szmid
adw. dr hab. Zbigniew Banaszczykadw. dr Beata Paxfordadw. Andrzej Orliński
adw. Maciej Ślusarekadw. Wojciech Bagińskiadw. Jakub Bartosiakadw. dr Łukasz Chojniak


 

Zastępcy członków ORA
adw. Dorota Kulińskaadw. Joanna Tkaczyk – Lipnickaadw. Dominika Tomaszewska