Członkowie ORA

Prezydium


adw. Mikołaj Pietrzak

adw. Mikołaj Pietrzak
Dziekan
dziekan@ora-warszawa.com.pl


adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Wicedziekan
k.gajowniczek-pruszynska@ora-warszawa.com.pl


adw. Andrzej Orliński

adw. Andrzej Orliński
Wicedziekan
andrzej.orlinski@ora-warszawa.com.pl
adw. Anna Czepkowska-Rutkowska

adw. Anna Czepkowska-Rutkowska
Sekretarz
anna.czepkowska-rutkowska@ora-warszawa.com.pl


adw. Aleksander Krysztofowicz

adw. Aleksander Krysztofowicz
Zastępca Sekretarza
aleksander.leon.krysztofowicz@ora-warszawa.com.pl


adw. Jakub Jacyna
adw. Jakub Jacyna
Skarbnik
jakub.jacyna@ora-warszawa.com.pl
Członkowie ORAadw. Maciej Ślusarek

adw. Maciej Ślusarek
maciej.slusarek@ora-warszawa.com.pl


Zastępcy członków ORA