Sekcje tematyczne / FAQ

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy spotkania i szkolenia organizowane przez sekcje są otwarte dla aplikantów?
Tak, wszystkie spotkania sekcji i szkolenia są otwarte dla aplikantów.

Czy członkostwo w sekcji wiąże się z odpłatami?
Uczestnictwo w sekcji jest nieodpłatne.

Czy adwokaci z innych izb adwokackich, radcowie prawni a także prawnicy zagraniczni mogą uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach sekcji?
Tak, członkowie innych izb adwokackich, radcowie prawni oraz prawnicy zagraniczni mogą brać udział w szkoleniach i spotkaniach sekcji jako członkowie niezrzeszeni.

Czy wymagana jest wcześniejsza rejestracja udziału w szkoleniu lub spotkaniu sekcji?
Co do zasady szkolenia i spotkania sekcji są otwarte jednakże ze względu na duże zainteresowanie udział w niektórych wydarzeniach może wymagać wcześniejszej rejestracji, w takim przypadku informacja o wymogu zgłoszenia udziału pojawi się odpowiednio wcześniej na stronie wydarzenia.

W jaki sposób przystąpić do sekcji?
Zapisy do sekcji przyjmowane są pod adresem email: sekcje@ora-warszawa.com.pl. Wysyłając zgłoszenie w tytule maila należy wpisać nazwę sekcji.

ORA obowiązek informacyjny – rejestracja do sekcji

Czy każde szkolenie organizowane w ramach sekcji gwarantuje uzyskanie punktów doskonalenia zawodowego?
Możliwość przyznania punktów doskonalenia zawodowego leży w kompetencji Komisji Doskonalenia Zawodowego, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” decyzja taka jest pozytywna.