Wydarzenia w miesiącu: styczeń 2022

Wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne mogą być publikowane w kanałach komunikacyjnych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na zasadach dostępnych TUTAJ.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie propozycji wydarzeń zewnętrznych do publikacji na adresy: rzecznik.prasowy@ora-warszawa.com.pl oraz biuro.prasowe@ora-warszawa.com.pl

Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Kalendarz Wydarzenia

Kalendarz Wydarzenia
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 grudnia 2021

Szkolenie SPP: Szkolenie online nt. zmian podatkowych wprowadzonych Nowym Ładem

28 grudnia 2021

Szkolenie SPP: Środki psychoaktywne – pułapki analizy i interpretacje wyników w sprawach karnych i cywilnych

29 grudnia 2021

Szkolenie on-line: Nowy Ład – skutki podatkowe dla kancelarii adwokackich

Szkolenie: Polski ład w działalności adwokata – 29 grudnia br.

30 grudnia 2021
31 grudnia 2021
1 stycznia 2022
2 stycznia 2022
3 stycznia 2022

Szkolenie KDZ: Wielostopniowe klauzule arbitrażowe jako narzędzia rozwiązywania sporów

4 stycznia 2022

Szkolenie KDZ: Zmiany w skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po wejściu w życie w dniu 1 sierpnia 2021 r. Protokołu nr 15 do Konwencji

5 stycznia 2022
6 stycznia 2022
7 stycznia 2022
8 stycznia 2022
9 stycznia 2022
10 stycznia 2022

Szkolenie SPP: Spis wierzytelności, wierzytelności sporne i bezsporne

Szkolenie KDZ: Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce – zagadnienia praktyczne

11 stycznia 2022

Szkolenie KDZ: Problematyka prawa autorskiego w procesie budowlanym

12 stycznia 2022

Szkolenie SPP: Nowelizacja prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – zmiany od 1 grudnia 2021 roku (z wyłączaniem KRZ)

13 stycznia 2022
14 stycznia 2022
15 stycznia 2022
16 stycznia 2022

SPP: Kredyty frankowe – aspekty procesowe i materialne

17 stycznia 2022

Szkolenie KDZ: Odpowiedzialność odszkodowawcza za bezprawie judykacyjne sądu administracyjnego

18 stycznia 2022

Szkolenie KDZ: Sądowe dochodzenie roszczeń z wadliwej umowy kredytu frankowego

19 stycznia 2022
20 stycznia 2022

SPP: Jak skutecznie przeprowadzić mediację rodzinną w sprawach dotyczących dzieci. Aspekty prawne i psychologiczne

21 stycznia 2022
22 stycznia 2022
23 stycznia 2022
24 stycznia 2022

Szkolenie KDZ: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez system sztucznej inteligencji

25 stycznia 2022

Szkolenie KDZ: Nowe kierunki rozwoju prawa żywnościowego

26 stycznia 2022

SPP: Podstawy prawne i organizacyjne transferu wiedzy z nauki do biznesu w Polsce oraz Prawa i obowiązki uczelni i jej pracowników w kontekście transferu wiedzy

Szkolenie KDZ: Zakazy i ograniczenia dowodowe w postępowaniu karnym, ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy zawodowej oraz ograniczeń związanych z tożsamością świadka incognito i przesłuchiwaniem świadków w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej

27 stycznia 2022

SPP: Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w umowach o roboty budowlane

28 stycznia 2022

SPP: Doręczenia komornicze w sprawach rodzinnych z perspektywy komornika sądowego – aspekty praktyczne

29 stycznia 2022
30 stycznia 2022
31 stycznia 2022

Szkolenie KDZ: Nowe polskie prawo holdingowe – wybrane zagadnienia

1 lutego 2022

Szkolenie KDZ: Obowiązki informacyjne ZUS w stosunku do płatników składek na gruncie przepisów ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy emerytalnej, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w okresie od dnia 18 września 2021 r. do dnia 1 stycznia 2023 roku.

2 lutego 2022
3 lutego 2022
4 lutego 2022
5 lutego 2022
6 lutego 2022
+ Eksportuj wydarzenia