Wydarzenia w miesiącu: maj 2024

Wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne mogą być publikowane w kanałach komunikacyjnych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na zasadach dostępnych TUTAJ.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie propozycji wydarzeń zewnętrznych do publikacji na adresy: rzecznik.prasowy@ora-warszawa.com.pl oraz biuro.prasowe@ora-warszawa.com.pl

Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Kalendarz Wydarzenia

Kalendarz Wydarzenia
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29 kwietnia 2024
30 kwietnia 2024
1 maja 2024
2 maja 2024
3 maja 2024
4 maja 2024
5 maja 2024
6 maja 2024

Szkolenie KDZ: Opieka naprzemienna – zagadnienia praktyczne i proceduralne

7 maja 2024

Szkolenie KDZ: Wybór form opodatkowania, zalety i wady różnych form

8 maja 2024

Szkolenie SPP: Umowa sprzedaży energii elektrycznej w świetle zmian prawa energetycznego

Zaję­cia fakul­ta­tywne dla Apli­kan­tów: Praw­no­karna ochrona zwie­rząt przed nie­hu­ma­ni­tar­nym trak­to­wa­niem

9 maja 2024
10 maja 2024
11 maja 2024
12 maja 2024
13 maja 2024

Szkolenie KDZ: Spory sądowe o naruszenie praw własności intelektualnej i dowód z opinii biegłego na okoliczność oszacowania wartości utraconych korzyści majątkowych, cz. 1

14 maja 2024

Szkolenie KDZ: Status prawny zwierzęcia w polskim prawie – perspektywa teoretyczna i praktyczna

15 maja 2024

Zaję­cia fakul­ta­tywne dla Apli­kan­tów: Postę­po­wa­nie admi­ni­stra­cyjne w przedmio­cie ode­bra­nia zwie­rzę­cia

SPP: Dziecko jako ofiara przemocy seksualnej – objawy, sposób przesłuchania

16 maja 2024
17 maja 2024
18 maja 2024
19 maja 2024
20 maja 2024

Szkolenie KDZ: Spory sądowe o naruszenie praw własności intelektualnej i dowód z opinii biegłego na okoliczność oszacowania wartości utraconych korzyści majątkowych, cz. 2

SPP: Postępowanie w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów-procedura, postępowanie dowodowe, orzecznictwo i praktyka

21 maja 2024

Szkolenie KDZ: Jak czytać i interpretować sprawozdania finansowe?

22 maja 2024

SPP: Kryptoaktywa – szansa na rozwój dla rynku czy zagrożenie dla regulatora?

Zaję­cia fakul­ta­tywne dla Apli­kan­tów: Spory o zwie­rzęta – odpo­wied­nie sto­so­wa­nie prze­pi­sów o wła­sno­ści

Szkolenie SPP: Karnoprawna ochrona konkurencyjności – wybrane problemy praktyki

23 maja 2024
24 maja 2024
25 maja 2024
26 maja 2024
27 maja 2024

Spotkanie „Na zawodowym starci cz. 1” dla egzaminowanych aplikantów

28 maja 2024
29 maja 2024
30 maja 2024
31 maja 2024
1 czerwca 2024
2 czerwca 2024
+ Eksportuj wydarzenia