Dla członków Izby / Formularze i dokumenty

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów

Procedura postępowania dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu w kancelarii adwokackiej

Formularz zgłoszenia rozpoczęcia wykonywania zawodu w kancelarii adwokackiej

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu w spółce

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu w spółce

Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę Prawników Zagranicznych

Sprawa ustalenia zryczałtowanych kosztów za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę prawników zagranicznych

Informacja dotycząca stroju urzędowego prawników zagranicznych