Dla członków Izby / Formularze i dokumenty

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów

Procedura postępowania dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów

Wzory dokumentów do pobrania:

Oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informacja, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy  – dotyczy osób urodzonych PRZED 1 sierpnia 1972 r.

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu w kancelarii adwokackiej

Formularz zgłoszenia rozpoczęcia wykonywania zawodu w kancelarii adwokackiej

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu w spółce

Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu w spółce

Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę Prawników Zagranicznych

Sprawa ustalenia zryczałtowanych kosztów za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę prawników zagranicznych

Informacja dotycząca stroju urzędowego prawników zagranicznych