Sekcja Praw Człowieka

Adres kontaktowy: sekcja.praw.czlowieka@ora-warszawa.com.pl

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie skupia adwokatów i adwokatki, aplikantów i aplikantki adwokackie Izby Warszawskiej, którzy w swojej codziennej pracy są zaangażowani w szeroko rozumianą ochronę praw człowieka.

Spotkania Sekcji stanowią dla członków i członkiń Sekcji przede wszystkim okazję do wymiany doświadczeń, które zdobyli w czasie prowadzenia swoich spraw i dają możliwość nabycia od Koleżanek i Kolegów wiedzy praktycznej w zakresie nieznanych sobie jeszcze rodzajów spraw. W ramach takiej wymiany doświadczeń w najbliższych planach mamy zorganizowanie spotkań dotyczących prawa uchodźczego, prawa antydyskryminacyjnego, praw socjalnych w zakresie ubóstwa, ochrony praw osób chorujących psychicznie oraz działań profesjonalnych pełnomocników w czasie zgromadzeń publicznych, a także przegląd ostatniego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Organizujemy także spotkania ze specjalistami spoza naszej Sekcji, którzy przybliżają nam interesujące z punktu widzenia praw człowieka instytucje lub mechanizmy, które możemy wykorzystywać w naszej praktyce. Zorganizowaliśmy do tej pory m.in.: wykład Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara na temat roli adwokatów i adwokatek w ochronie praw i wolności jednostki w warunkach kryzysu konstytucyjnego, wykład prof. Marcina Matczaka na temat anatomii kryzysu konstytucyjnego, wykład Tatiany Kotlyarenko w zakresie perspektywy ODIHR na procedurę handlu ludźmi (współorganizowany z Sekcją Prawa Międzynarodowego), spotkanie ze Stanisławem Trociukiem, Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, na temat skargi nadzwyczajnej, spotkanie z Beatą Faracik dotyczące wytycznych dla biznesu w zakresie praw człowieka oraz warsztaty z Agatą Mężyńską o mediacjach przed Krajowym Punktem Kontaktowym OECD.

Zachęcamy profesjonalnych pełnomocników i pełnomocniczki do udzielania pomocy pro bono w sprawach o ochronę praw człowieka. W tym celu m.in. zorganizowaliśmy w grudniu 2018 roku spotkanie członków Sekcji z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podczas którego organizacje miały okazję nawiązać kontakt i współpracę pro bono z zainteresowanymi pełnomocnikami i pełnomocniczkami.

Podejmujemy się także sporządzania opracowań eksperckich takich jak np. „Raport Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie nt. problemu sposobu traktowania osób pozbawionych wolności przez funkcjonariuszy Policji i innych służb”, który członkowie naszej Sekcji opracowani w czerwcu 2017 r.

Sekcja zabiera też głos w ważnych społecznie sprawach z zakresu ochrony praw człowieka, a jej przedstawiciele i przedstawicielki uczestniczą w spotkaniach o tematyce prawnoczłowieczej poza Sekcją. W 2018 roku były to m.in. spotkanie Podkomitetu ONZ do Spraw Zapobiegania Torturom z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, spotkanie z przedstawicielami Węgierskiego Komitetu Helsińskiego, udział w spotkaniu towarzyszącym Human Dimension Implementation Meeting organizowanym przez ODIHR na temat niezależności polskich sądów czy udział w okrągłym stole zorganizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w związku z publikacją raportu pt. „Inside Police Custody – prawa procesowe na posterunkach Policji”.

Sekcja powołana została przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie 13 kwietnia 2016 roku i skupia kilkudziesięciu członków. Członkiem/członkinią Sekcji Praw Człowieka może zostać każdy aplikant adwokacki/aplikantka adwokacka lub adwokat/adwokatka z Izby Warszawskiej, a od naszych członkiń i członków wymagamy jedynie aktywności po przyjęciu w szeregi Sekcji – w szczególności obecności na naszych spotkaniach.

Aktualne Prezydium Sekcji Praw Człowieka (od 21 grudnia 2021 roku) to:

Przewodnicząca Honorowa: adw. Maria Radziejowska

Przewodnicząca: adw. Karolina Gierdal

Współprzewodniczący: apl. adw. Łukasz Bucki

Współprzewodniczący: apl. adw. Artur Kula

Zachęcamy do kontaktu z nami – najlepiej za pośrednictwem e-maila: sekcja.praw.czlowieka@ora-warszawa.com.pl

Przewodniczącyadw. Karolina Gierdal
Przewodniczący Honorowyadw. Paweł Osik
Przewodniczący Honorowyadw. Maria Radziejowska
Współprzewodniczącyapl. adw. Artur Kula
Współprzewodniczącyapl. adw. Łukasz Bucki
Członekadw. Anna Mazurczak
Członekapl. adw. dr Adam Ploszka
Członekadw. Emilia Barabasz
Członekadw. Aleksandra Banasikowska
Członekadw. Andrzej Bieńkowski
Członekadw. Ewa Bojanowska
Członekadw. Barbara Kowalska-Czarnota
Członekadw. Agnieszka Helsztyńska
Członekadw. Jakub Placek
Członekadw. Wojciech Piątek
CzłonekAdw. Weronika Posiadała
Członekadw. Monika Krawczyk
Członekadw. Marek Dolatowski
Członekapl. adw. Michał Wiewióra
Członekadw. Grażyna Soroka-Kostrzewa
Członekadw. Marcin Menkes
Członekadw. Agnieszka Wolinska
Członekadw. Paweł Falkowski
Członekapl. adw. Jakub Hotewicz
Członekadw. Dominika Popiel
Członekapl. adw. Julia Kapłon
Członekadw. Kamila Nasiadka
Członekadw. Monika Brzozowska - Pasieka
Członekadw. Maciej Koziński
Członekadw. Sandra Kowalska
CzłonekAdw. Weronika Posiadała
Członekadw. Rafał Kozerski
Członekadw. Magdalena Nowakowska
Członekadw. Grzegorz Kukowka
Członekapl. adw. Bartłomiej Dąbrowski
Członekapl. adw. eksandra Bartoszewicz
Członekadw. Michał Jabłoński
Członekadw. Michał Magdziak
Członekadw. Arkadiusz Szymański
Członekapl. adw. dr n. med. i n. o zdr. Daisy Miriam Skrzypek
Członkini niezrzeszonaadw. dr Oksana Cabaj
Członekapl. adw. Robert Kowalski
Członekadw. Tomasz Budnikowski
Członekadw. Iga Oppeln-Bronikowska
Członekapl.adw. Michalina Woźny
Członekadw. Anna Kremplewska
Członekadw. Katarzyna Majer-Gębska
Członekadw. Konrad Godlewski
Członekapl. adw. Karolina Kucharska
Członekapl. adw. Barbara Leszczyńska
Członekapl. adw. Hanna Pereta
Członekadw. Monika Łazowska
Członekadw. Kinga Plewnicka
Członekadw. Joanna Jakubowska-Siwko
Członekadw. Agnieszka Rosati
Członekadw. dr Radosław Puchta
Członekapl. adw. Małgorzata Chlebicz
Członekadw. Arkadiusz Żerański
Członekadw. Rafał Dębowski
Członekapl. adw. Sara Ferenc
Członekadw. Adrianna Bloch
Członekadw. Joanna Maria Modrzewska
Członekapl. adw. Eliza Rutynowska
Członekadw. Marlena Jarzębowska
Członekapl. adw. Monika Piepiórka
Członkiniapl. adw. Joanna Mużyło
Członekadw. Paulina Świetlicka vel Węgorek
Członekadw. Maciej Marek Kamiński
Członekapl. adw. Julia Gerlich
Członekapl. adw. Katarzyna Drapała
Członekapl. adw. Jakub Mróz-Mroziński
Członkiniadw. Agata Rewerska
Członekadw. Marcin Piechocki
Członekadw. Jan Starybrat
Członekapl. adw. Tomasz Przybytniewski
Członekapl. adw. Aleksandra Wałach
Członekadw. Michał Bieliński
Członekadw. Fredy Fürst
Członekadw. Bartosz Obrębski
Członekadw. Marta Chmielewska
Członekapl. adw. Karolina Łagocka-Zielenkiewicz
Członekapl. adw. Joanna Subko
Członekadw. Michał Strecker
Członekadw. Anisa Gnacikowska
Członekapl. adw. Oskar Kwiatkowski
Członekapl. adw. Bartłomiej Dąbrowski
Członekadw. Anna Winczakiewicz
Członekadw. Katarzyna Księżopolska
Członekadw. Marta Seredyńska
Członekadw. Marina Skarbek-Kozietulska
Członekapl. adw. Dominika Jakuszewska
Członkiniapl. adw. Żaneta Burys-Szołdra
Członekadw. Marek Naraziński
Członekadw. Tomasz Łagocki
Członekadw. Bartosz Obrębski
Członekadw. Emilia Waszkiewicz
Członekadw. Piotr Góras
Członekadw. Tomasz Brydak
Członekadw. Alicja Mordasewicz
Członekadw. Ewa Borkowska
Członekadw. Tomasz Rogoża
Członekapl. adw. Milena Adamczewska-Stachura
CzłonekApl. Adw. Adrianna Miliniewska
Członekadw. Wioletta Waśko
Członekapl. adw. Oskar Kochman
Członekadw. Agnieszka Zembek
Członekadw. Agata Szerszeńska
Członekadw. Anna Kozioł
Członekadw. Kamila Zagórska
Członekadw. Katarzyna Wysokińska
Członekadw. Ewa Marcjoniak
Członekadw. Kamila Osica-Miładowska
Członekapl. adw. Aleksandra Wałach
Członekadw. Małgorzata Dudzik
Członekadw. Marcin Iwanowski
Członekadw. Kacper Florysiak
Członekadw. Grzegorz Ostaszewski
Członekadw. Maria Poszytek
Członkiniadw. Magdalena Kacprzak
Członekadw. Joanna Strubel-Kraus
Członekadw. Anna Borss-Płoszyńska
Członekapl. adw. Justyna Łusiak
Członekapl. adw. Alicja Sukiennik
Członekapl. adw. Marta Karbowska
Członekadw. Adriana Gostępska
Członekapl. adw. Sebastian Maciejczyk
Członekadw. Katarzyna Lejman
Członekapl. adw. Karolina Kucharska
Członekapl. adw. Julia Olga Wróblewska
Członekadw. Karolina Gagacka
Członekadw. Aleksandra Przecherska -Baranowska
Członekadw. Barbara Trzeciak
Członek Niezrzeszonyadw. Martynian Jasek
Członekapl. adw. Kamila Papińska
Członekadw. Mariola Łakomska
Członekadw. Justyna Saderska
Członekadw. Sandra Kowalska
Członek Niezrzeszonyr.pr. Izabela Robaczewska
Członekadw. Aleksander Posłuszny
Członekadw. Agnieszka Stroka
Członekadw. Mikołaj Orzechowski
Członekadw. Krzysztof Witek
Członekadw. Magdalena Brysiewicz
Członekadw. Patrycja Górska
Członekapl. adw. Monika Justyna Woźniak
Członekadw. Sławomir Zdunek
Członekapl. adw. Krzysztof Gzyra
Członekadw. Katarzyna Sawicka
Członekadw. dr Marta Derlatka
Członekadw. dr Karol Pachnik
Członekadw. Mikołaj Orzechowski
Członekadw. Martyna Klimowicz
Członekapl. adw. Aleksandra Mirkowicz
Członekapl. adw. Zuzanna Ganczewska
Członekadw. Alicja Kaszuba
Członekadw. Marcin Baranowski
Członekapl. adw. Małgorzata Szuleka
Członekadw. Anna Wiktorow-Bojska
Członekapl. adw. Kornelia Trubiłowicz
Członekadw. Anna Jakubaszek
Członekadw. Przemysław Krzemieniecki
Członekapl. adw. Aleksandra Połatyńska
Członekapl. adw. Justyna Postrzech
Członekapl. adw. Robert Lisiewicz
Członekadw. Marek Tomczyk
Członekadw. Anna Krankowska
Członekadw. Piotr Bednarek
Członekadw. Jerzy Podgórski
Członekadw. Iwona Zygmunt-Kamińska
Członekapl. adw. Dominika Sadowa
Członekadw. Krzysztof Drzewiecki
Członekadw. Marcin Ajs
Członekapl. adw. Anna Kapustka
Członekapl. adw. Alicja Strupagiel
Członekapl. adw. Barbara Śmiałkowska
Członekapl. adw. Mateusz Topolski
Członekadw. dr Agnieszka Sztoldman
Członekadw. Marta Wyszyńska
Członekapl. adw. Hubert R. Kordos
Członekadw. Ewa Gojniczek-Godlewska
Członek Niezrzeszonyadw. Maciej Przysucha
Członekapl. adw. Mateusz Sokolnicki
Członekapl. adw. Iga Bielejewska
Członekadw. Agata Odrobińska
Członekadw. Joanna Sochacka
Członekadw. Fryderyk Gawron
Członekadw. Jan Grochowicz
Członekadw. Małgorzata Jaźwińska
Członekadw. Mikołaj Budzikowski
Członekapl. adw. Magdalena Smolińska
Członekadw. Diana Kazimierska
Członekadw. Joanna Musiał-Budnicka
Członekadw. dr Ewa Szuber-Bednarz
Członekadw. Tomasz Wiliński
Członekadw. Katarzyna Mróz
Członekadw. Joanna Musiał-Budnicka
Członekadw. Agnieszka Wisłocka
Członekadw. Arkadiusz Jan Charążka
Członekapl. adw. Kacper Chołody
Członekadw. Krzysztof Cieszkowski
Członekadw. Jacek Dubois
Członkiniadw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Członekadw. Sylwia Gregorczyk-Abramczyk
Członekadw. Maria Grzegorek
Członekapl. adw. Jarosław Jagura
Członekadw. Czesław Jaworski
Członekadw. Paweł Knut
Członekadw. Marcin Kondracki
Członekapl. adw. Magdalena Krawczak
Członekadw. Diana Krawiec
Członekadw. Karolina Kuszlewicz
Członekadw. Karolina Kuźnia
Członekapl. adw. Krystian Legierski
Członekadw. Grzegorz Majewski
Członekapl. adw. Halina Malanchyn
Członekapl. adw. Paweł Matracki
Członekadw. Małgorzata Mączka-Pacholak
Członekadw. Justyna Metelska
Członekapl. adw. Karolina Miksa
Członekapl. adw Paweł Murawski
Członekadw. Joanna Parafianowicz
Członekadw. Urszula Podhalańska
Członekadw. Artur Pietryka
Członekadw. Mikołaj Pietrzak
Członekadw. Wiktor Rainka
Członekadw. Paweł Ryczko
Członekadw. Robert Rynkun-Werner
Członekadw. Karolina Schiffter
Członekapl. adw. Beata Siemieniako
Członekadw. Agata Stajer
Członekadw. Marta Tomkiewicz
Członekadw. Anna Turek
Członekapl. adw. Zuzanna Warso
Członekadw. Mateusz Wąsik
Członekadw. Grzegorz Walków
Członekadw. Katarzyna Wiśniewska
Członekadw. Karolina Wolff-Leśnodorska
Członekadw. Marcin Wolny
Członekapl. adw. Ewelina Zdunek
Członekadw. Iwona Zielinko
Członekadw. Agnieszka Waśniowska

 Raporty:

Raport Sekcji Praw Człowieka przy ORA Warszawa nt problemu traktowania osób pozbawionych wolności