Sekcja Praw Człowieka

Adres kontaktowy: sekcja.praw.czlowieka@ora-warszawa.com.pl

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie skupia adwokatów i adwokatki, aplikantów i aplikantki adwokackie Izby Warszawskiej, którzy w swojej codziennej pracy są zaangażowani w szeroko rozumianą ochronę praw człowieka.

Spotkania Sekcji stanowią dla członków i członkiń Sekcji przede wszystkim okazję do wymiany doświadczeń, które zdobyli w czasie prowadzenia swoich spraw i dają możliwość nabycia od Koleżanek i Kolegów wiedzy praktycznej w zakresie nieznanych sobie jeszcze rodzajów spraw. W ramach takiej wymiany doświadczeń w najbliższych planach mamy zorganizowanie spotkań dotyczących prawa uchodźczego, prawa antydyskryminacyjnego, praw socjalnych w zakresie ubóstwa, ochrony praw osób chorujących psychicznie oraz działań profesjonalnych pełnomocników w czasie zgromadzeń publicznych, a także przegląd ostatniego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Organizujemy także spotkania ze specjalistami spoza naszej Sekcji, którzy przybliżają nam interesujące z punktu widzenia praw człowieka instytucje lub mechanizmy, które możemy wykorzystywać w naszej praktyce. Zorganizowaliśmy do tej pory m.in.: wykład Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara na temat roli adwokatów i adwokatek w ochronie praw i wolności jednostki w warunkach kryzysu konstytucyjnego, wykład prof. Marcina Matczaka na temat anatomii kryzysu konstytucyjnego, wykład Tatiany Kotlyarenko w zakresie perspektywy ODIHR na procedurę handlu ludźmi (współorganizowany z Sekcją Prawa Międzynarodowego), spotkanie ze Stanisławem Trociukiem, Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, na temat skargi nadzwyczajnej, spotkanie z Beatą Faracik dotyczące wytycznych dla biznesu w zakresie praw człowieka oraz warsztaty z Agatą Mężyńską o mediacjach przed Krajowym Punktem Kontaktowym OECD.

Zachęcamy profesjonalnych pełnomocników i pełnomocniczki do udzielania pomocy pro bono w sprawach o ochronę praw człowieka. W tym celu m.in. zorganizowaliśmy w grudniu 2018 roku spotkanie członków Sekcji z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podczas którego organizacje miały okazję nawiązać kontakt i współpracę pro bono z zainteresowanymi pełnomocnikami i pełnomocniczkami.

Podejmujemy się także sporządzania opracowań eksperckich takich jak np. „Raport Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie nt. problemu sposobu traktowania osób pozbawionych wolności przez funkcjonariuszy Policji i innych służb”, który członkowie naszej Sekcji opracowani w czerwcu 2017 r.

Sekcja zabiera też głos w ważnych społecznie sprawach z zakresu ochrony praw człowieka, a jej przedstawiciele i przedstawicielki uczestniczą w spotkaniach o tematyce prawnoczłowieczej poza Sekcją. W 2018 roku były to m.in. spotkanie Podkomitetu ONZ do Spraw Zapobiegania Torturom z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, spotkanie z przedstawicielami Węgierskiego Komitetu Helsińskiego, udział w spotkaniu towarzyszącym Human Dimension Implementation Meeting organizowanym przez ODIHR na temat niezależności polskich sądów czy udział w okrągłym stole zorganizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w związku z publikacją raportu pt. „Inside Police Custody – prawa procesowe na posterunkach Policji”.

Sekcja powołana została przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie 13 kwietnia 2016 roku i skupia kilkudziesięciu członków. Członkiem/członkinią Sekcji Praw Człowieka może zostać każdy aplikant adwokacki/aplikantka adwokacka lub adwokat/adwokatka z Izby Warszawskiej, a od naszych członkiń i członków wymagamy jedynie aktywności po przyjęciu w szeregi Sekcji – w szczególności obecności na naszych spotkaniach.

Aktualne Prezydium Sekcji Praw Człowieka (od lipca 2018 roku) to:

Przewodnicząca: adw. Maria Joanna Radziejowska

Wiceprzewodnicząca: adw. Anna Mazurczak

Wiceprzewodniczący: apl. adw. Adam Ploszka

Sekretarz: adw. Emilia Barabasz

Zachęcamy do kontaktu z nami – najlepiej za pośrednictwem e-maila: sekcja.praw.czlowieka@ora-warszawa.com.pl

Przewodniczącyadw. Maria Radziejowska
Przewodniczący Honorowyadw. Paweł Osik
Wiceprzewodniczącyadw. Anna Mazurczak
Wiceprzewodniczącyapl. adw. dr Adam Ploszka
Sekretarzadw. Emilia Barabasz
Członekadw. Aleksandra Banasikowska
Członekadw. Andrzej Bieńkowski
Członekadw. Ewa Bojanowska
Członekadw. Adrianna Bloch
Członekadw. Tomasz Brydak
Członekadw. Monika Łazowska
Członekadw. Joanna Sochacka
Członekadw. Michał Bieliński
Członekadw. Anna Winczakiewicz
Członekadw. Wioletta Waśko
Członekadw. Małgorzata Dudzik
Członekadw. Agnieszka Stroka
Członekadw. Marek Tomczyk
Członekapl. adw. eksandra Bartoszewicz
Członekadw. Kamila Nasiadka
Członekapl. adw. Łukasz Bucki
Członekadw. Agata Odrobińska
Członekapl. adw. Iga Bielejewska
Członekadw. Fryderyk Gawron
Członekadw. Jan Grochowicz
Członekadw. Małgorzata Jaźwińska
Członekadw. Mikołaj Budzikowski
Członekadw. Joanna Sochacka
Członekadw. Diana Kazimierska
Członekadw. Joanna Musial-Budnicka
Członekadw. dr Ewa Szuber-Bednarz
Członekapl. adw. Magdalena Smolińska
Członekadw. Katarzyna Mróz
Członekadw. Joanna Musiał-Budnicka
Członekadw. Agnieszka Wisłocka
Członekadw. Tomasz Wiliński
Członekapl. adw. Mateusz Topilski
Członekadw. dr Agnieszka Sztoldman
Członekadw. Marta Wyszyńska
Członekapl. adw. Barbara Śmiałkowska
Członekapl. adw. Hubert R. Kordos
Członekadw. Joanna Sochacka
Członek Niezrzeszonyadw. Maciej Przysucha
Członekapl. adw. Mateusz Sokolnicki
Członekadw. Ewa Gojniczek-Godlewska
Członekadw. Arkadiusz Jan Charążka
Członekapl. adw. Kacper Chołody
Członekadw. Krzysztof Cieszkowski
Członekadw. Jacek Dubois
Członekadw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Członekadw. Sylwia Gregorczyk-Abramczyk
Członekadw. Maria Grzegorek
Członekapl. adw. Jarosław Jagura
Członekadw. Czesław Jaworski
Członekadw. Paweł Knut
Członekadw. Marcin Kondracki
Członekapl. adw. Magdalena Krawczak
Członekadw. Diana Krawiec
Członekadw. Karolina Kuszlewicz
Członekadw. Karolina Kuźnia
Członekapl. adw. Krystian Legierski
Członekadw. Grzegorz Majewski
Członekapl. adw. Halina Malanchyn
Członekapl. adw. Paweł Matracki
Członekadw. Małgorzata Mączka-Pacholak
Członekadw. Justyna Metelska
Członekapl. adw. Karolina Miksa
Członekapl. adw Paweł Murawski
Członekadw. Joanna Parafianowicz
Członekadw. Urszula Podhalańska
Członekadw. Artur Pietryka
Członekadw. Mikołaj Pietrzak
Członekadw. Wiktor Rainka
Członekadw. Paweł Ryczko
Członekadw. Robert Rynkun-Werner
Członekadw. Karolina Schiffter
Członekapl. adw. Beata Siemieniako
Członekadw. Agata Stajer
Członekadw. Marta Tomkiewicz
Członekadw. Anna Turek
Członekapl. adw. Zuzanna Warso
Członekadw. Mateusz Wąsik
Członekadw. Grzegorz Walków
Członekadw. Katarzyna Wiśniewska
Członekadw. Karolina Wolff-Leśnodorska
Członekadw. Marcin Wolny
Członekapl. adw. Ewelina Zdunek
Członekapl. adw. Agnieszka Waśniowska
Członekadw. Iwona Zielinko

 Raporty:

Raport Sekcji Praw Człowieka przy ORA Warszawa nt problemu traktowania osób pozbawionych wolności