Sekcja prawa zamówień publicznych

Adres kontaktowy: sekcja.pzp@ora-warszawa.com.pl

Przewodniczącyadw. Magdalena Falkowska
Wiceprzewodniczącyadw. Aneta Wala
Członekadw. Adriana Gostępska
Członekadw. Aleksandra Fajfer
Członekadw. dr Ewa Szuber-Bednarz
Członekadw. Ewa Marcjoniak
Członekadw. Katarzyna Mróz
Członekadw. Łukasz Jaźwiński
Członekadw. Marlena Anna Model
Członekadw. Michał Kowalski
Członekadw. Tomasz Poniatowski
Członekadw. Żaneta Urbaniak
Członekapl. adw. Magdalena Kulińska