Sekcja Prawa Publicznego i Compliance

Przewodniczący: adw. Filip Byczkowski

Wiceprzewodniczący: apl. adw. Zbigniew Minda

Wiceprzewodniczący: apl. adw. Michał Ćwiakowski

Adres kontaktowy: sekcja.ppcom@ora-warszawa.com.pl

 

ZASADY