Sekcja prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego

Przewodniczący: adw. dr Karol Pachnik

Przewodniczący: adw. Andrzej Bieńkowski

Zastępca przewodniczącego: adw. Dariusz Goliński

Adres kontaktowy: sekcja.pasa@ora-warszawa.com.pl