Sekcja prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego

Adres kontaktowy: sekcja.pasa@ora-warszawa.com.pl

Przewodniczącyadw. dr Karol Pachnik
Przewodniczącyadw. Andrzej Bieńkowski
Wiceprzewodniczącyadw. Dariusz Goliński
Członekadw. Wojciech Grecki
Członekadw. Michał Kowalski
Członekadw. dr Hanna Marczewska
Członekapl. adw. Mateusz Topilski
Członekapl. adw. Marcin Chlewicki