Sekcja Prawa Lotniczego

Adres kontaktowy: sekcja.pl@ora-warszawa.com.pl

Grupa na FB: https://www.facebook.com/groups/988003337959345/

Przewodniczącyadw. Piotr Gad
Wiceprzewodniczącyapl. adw. Anna Pietrzyk
Wiceprzewodniczącyadw. Jadwiga Stryczyńska
Wiceprzewodniczącyadw. Monika Stasica
Sekretarzapl. adw. Magdalena Maria Królikowska
Członekadw. Ewa Uznańska
Członekadw. Mykoła Zembra
Członekadw. Piotr Gowk
Członekadw. Piotr Dudek
Członekapl. adw. Mateusz Tkaczyński
Członekadw. Michał Bieliński
Członekadw. Joanna Knozowska-Castens
Członekapl. adw. Katarzyna Opłocka
Członekapl. adw. Junna Romaniuk
Członekapl. adw. Katarzyna Tondel
Członekapl. adw. Anna Pietrzyk
Członekadw. dr Tomasz Zielenkiewicz
Członekadw. Katarzyna Barlik-Hyski
Członekadw. Katarzyna Wysokinska
Członekadw. Kamila Nasiadka
Członekapl. adw. Jarosław Panek
Członekadw. Anita Trojanowska- Suchecka
Członekapl. adw. Marcin Orzechowski
Członekadw. Aleksandra Kwiatkowska
Członekadw. Magdalena Brysiewicz
Członekadw. Patrycja Górska
CzłonekAdw. Jakub Sito
Członekadw. Joanna Tkaczyk
Członek Niezrzeszonyr. pr. Monika Ged
Członekadw. Anna Kozioł
Członekadw. dr Paweł Blajer
Członekapl. adw. Maria Ressel
Członekadw. Karolina Wojciechowska
Członkiniapl. adw. Agnieszka Lesiak
Członekadw. Tomasz Szymański
Członek Niezrzeszonyr.pr. Izabela Robaczewska
CzłonekAdw. Beata Składanek Wikieł
Członekadw. Klaudia Aleksandra Briss
Członekapl. adw. Anna Ruszczyk
Członek Niezrzeszonyadw. Karolina Szulc-Nagłowska
Członekapl. adw. Justyna Postrzech
Członekapl. adw. Magdalena Halina Czepkowska
Członekadw. Piotr Gałązka
Członekadw. dr Ewa Szuber-Bednarz
Członekadw. Jadwiga Stryczyńska
Członekadw. Adriana Gostępska
Członekapl. adw. Patrycja Bartoń
Członek Niezrzeszonyr. pr. Mikołaj Doskocz
Członek Niezrzeszonyr. pr. Piotr Gad
Członekadw. Sebastian T. Bonneville
Członekadw. Tomasz Wiliński
Członekadw. Małgorzata Rozmus
Członekapl. adw. Jakub Janacz
Członekapl. adw. Katarzyna Wita