Sekcja prawa bankowego i finansowego

Adres kontaktowy: sekcja.pbf@ora-warszawa.com.pl

Przewodniczącyadw. dr Beata Paxford
Wiceprzewodniczącyadw. Hubert Kosiński
Członekapl. adw. Marta Ryskalczyk
Członekapl. adw. Krzysztof Wiśniewski
Członekadw. Agnieszka Janus
Członekadw. dr Anne-Marie Weber-Elżanowska
Członekadw. Michał Kowalski
Członekadw. Marita Pełszyk
Członekadw. Elżbieta Szołucha
Członekadw. Marta Wyszyńska
Członekadw. dr Ewa Szuber-Bednarz
Członekapl. adw. Anna Kerner
Członekadw. Krystyna Wiącek-Kusio
Członekapl. adw. Marcin Winter
Członekapl. adw. Marcin Piątkowski
Członekapl. adw. Diana Strzałkowska
Członekadw. Aleksander Haleniuk
Członekadw. Łukasz Skiba
Członekapl. adw. Arleta Siedlik
Członekapl. adw. Hubert R. Kordos
Członekadw. Joanna Kembłowska-Buczek
Członekadw. Dominika Peżyńska
Członekadw. Małgorzata Kwiatkowska
Członekadw. Anna Wolna-Sroka
Członekadw. Magdalena Wysocka
Członekapl. adw. Martyna Szczygielska
Członekadw. Igor Kerner