Sekcja prawa bankowego i finansowego

Przewodnicząca: Adw. dr Beata Paxford

Wiceprzewodniczący: Adw. Hubert Kosiński

Adres kontaktowy: sekcja.pbf@ora-warszawa.com.pl