Sekcja prawa bankowego i finansowego

Adres kontaktowy: sekcja.pbf@ora-warszawa.com.pl

Przewodniczącyadw. dr Beata Paxford
WiceprzewodniczącyAdw. Hubert Kosiński
Członekadw. Marta Wyszyńska
Członekapl. adw. Anna Kerner
Członekapl. adw. Diana Strzałkowska
Członekapl. adw. Hubert R. Kordos
Członekadw. Anna Wolna-Sroka
Członekapl. adw. Marta Ryskalczyk
Członekadw. Michał Kowalski