Sekcja prawa rodzinnego

Przewodnicząca: adw. Kamila Zagórska

Zastępca przewodniczącej: adw. Eliza Gużewska

Zastępca przewodniczącej: adw. Dominika Tomaszewska

Sekretarz: adw. Monika Wiśniewska

Adres kontaktowy: sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl

Zasady