Sekcja prawa rodzinnego

Adres kontaktowy: sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl

Przewodniczącyadw. Kamila Zagórska
Wiceprzewodniczącyadw. Eliza Gużewska
Wiceprzewodniczącyadw. Dominika Tomaszewska
Sekretarzadw. Monika Wiśniewska
Członekadw. Łukasz Koziarski
Członekadw. Magdalena Olchowicz-Jedlak
Członekadw. Sylwia Piechocińska-Para
Członekapl. adw. Agata Rogucka
Członekadw. Diana Kazimierska
Członekadw. Katarzyna Mróz
Członekadw. Paweł Janus
Członekapl. adw. Hubert R. Kordos