Sekcja prawa Ukraińskiego

Przewodniczący: adw. Andrzej Nogal

Zastępca Przewodniczącego: adw. Dariusz Goliński

Zastępca Przewodniczącego: adw. Tomasz Budnikowski

Zasady