Sekcja prawa własności przemysłowej

Przewodnicząca: adw. Monika Witkowska

Zastępca Przewodniczącej: adw. Agata Rewerska

Sekretarz: adw. Magdalena Gad-Nowak

Adres kontaktowy: sekcja.pwp@ora-warszawa.com.pl

Zasady