Faktury

Faktury należy wystawiać na:

Izba Adwokacka w Warszawie
00-536 Warszawa
Al. Ujazdowskie 49

NIP 526-10-57-527