Komisja rewizyjna

adw. Luka Szaranowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie:

Adw. Joanna Wędrychowska


Adw. Barbara Trzeciak


Adw. Piotr BabiarzAdw. Piotr Wojciech Wojciechowski

Adw. Andrzej Lagut

Adw. Katarzyna Majer-Gębska

Zastępcy Członków:


Adw. Marek Malecha

mail: komisjarewizyjna@ora-warszawa.com.pl