Komisja rewizyjna

adw. Luka Szaranowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adw. Joanna Wędrychowska

Adw. Piotr Babiarz

Adw. Andrzej Lagut

Adw. Barbara Trzeciak

Adw. Piotr Wojciech Wojciechowski

Adw. Katarzyna Majer-Gębska

Zastępcy Członków:

Adw. Marek Malecha

mail: komisjarewizyjna@ora-warszawa.com.pl