Inne uchwały

Regulamin udzielania zamówień przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie


Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

Prawo o Adwokaturze

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach


Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich


Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich


Porozumienie Izby Adwokackiej m. Moskwy, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie


Uchwała Koła Seniorów z dnia 13.01.2011r.


Regulamin nagrody im. Stanisława Mikke


Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie pogrążona w smutku składa wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinom Ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2010 r. zostały podjęte następujące uchwały:


Regulamin Sądu Polubownego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie


Uchwała Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 30 listopada 2011r.