Sekcja prawa nieruchomości

Grupa na FB: https://www.facebook.com/groups/964964586922320/

Współprzewodniczący: adw. Wojciech Bagiński

Współprzewodniczący: adw. Anna Atanasow

Zestępca Współprzewodniczących: adw. dr Kamil Szmid

Zastępca współprzewodniczących: apl. adw. Angelika Wróbel

Zastępca współprzewodniczących: apl. adw. Łukasz Filipek

Adres kontaktowy: sekcja.pn@ora-warszawa.com.pl

Zasady