UBEZPIECZENIE OC ADWOKATÓW

Składka OC za rok 2023 jest płatna jednorazowo, w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090 ING Bank Śląski według następującego wzoru:
nr wpisu (dostępny na legitymacji), składka OC, imiona i nazwisko ubezpieczonego