Sekcja prawa sportowego

Adres kontaktowy: sekcja.prawosportowe@ora-warszawa.com.pl

Przewodniczącyadw. Ludwik Żukowski
Wiceprzewodniczącyadw. Damian Gudel
Wiceprzewodniczącyapl. adw. Piotr Rzepecki
Członekapl. adw. Grzegorz Knap
Członekapl. adw. Anna Krasnodębska
Członekapl. adw. Marcin Kuczyński
Członekapl. adw. Anna Majer-Krukowska
Członekadw. Tomasz Rutkowski
Członekadw. Katarzyna Mróz
Członekadw. Marta Wyszyńska
Członekadw. Monika Rajska
Członekadw. Marta Tomkiewicz
Członekadw. Dominika Tomaszewska
Członekadw. Łukasz Wydra