Sekcja prawa sportowego

Przewodniczący: adw. Ludwik Żukowski

Zastępca Przewodniczącego: adw. Damian Gudel

Zastępca Przewodniczącego: apl. adw. Piotr Rzepecki

Członkowie: apl. adw. Grzegorz Knap , apl. adw. Anna Krasnodębska, apl. adw. Marcin Kuczyński , apl. adw. Anna Majer-Krukowska, adw. Monika Rajska , adw. Tomasz Rutkowski, apl. adw. Dominika Tomaszewska, adw. Marta Tomkiewicz , adw. Łukasz Wydra

Adres kontaktowy: sekcja.prawosportowe@ora-warszawa.com.pl

Zasady