Biuro ORA

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Al. Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa

e-mail: ora.warszawa@adwokatura.pl

Biuro ORA czynne w godz. 9.00-17.00

Dorota Hajduk
Dyrektor Biura

 

 

Dane kontaktowe

 

Recepcja

tel.: +48 (22) 58-49-620
fax: +48 (22) 58-49-622

Dział Osobowy Adwokatów

Referat ds. adwokatów
tel.: +48 (22) 58-49-632
tel.: +48 (22) 58-49-633
tel.: +48 (22) 58-49-639
tel.: +48 (22) 58-49-642

Referat ds. spółek, prawników zagranicznych
tel.: +48 (22) 58-49-638

Referat ds. doskonalenia zawodowego adwokatów i wizytacji
tel.: +48 (22) 58-49-638

Dział Ogólno-Administracyjny

Referat skarg
tel.: +48 (22) 58-49-638

Kancelaria i e-sądy
tel.: +48 (22) 58-49-630

Sekretariat Dziekana/Prezydium
tel.: +48 (22) 58-49-629

Sekretariat Dyrektora Biura
tel.: +48 (22) 58-49-625

Dyżury adwokatów (tryb przyspieszony i pokoje adw.)
tel.: +48 (22) 58-49-623

Referat spraw z urzędu
tel.: +48 (22) 58-49-623

Referat ds. informatyzacji
tel.: +48 (22) 58-49-637

 

 

Dział Finansowy

tel.: +48 (22) 58-49-627
tel.: +48 (22) 58-49-647

Kasa

 

Wtorek – godz. 10.00 – 14.00

Czwartek – godz. 14.00 – 17.00

W pozostałe dni kasa jest nieczynna.

 

tel.: +48 (22) 58-49-628

Sąd Polubowny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

tel.: +48 (22) 58-49-629

 

 

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego i Kancelaria Sądu Dyscyplinarnego

Ul. Lekarska 7
Adres do korespondencji Ul. Lekarska 7

 

 

Kancelaria Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie:

tel.: +48 502-086-699
tel.: (22) 486 34 07
fax: +48 (22) 48-63-413

e-mail: sd@ora-warszawa.com.pl

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie:

tel.: (22) 486 34 02
tel.: +48 501-979-042
fax: +48 (22) 48-63-412

e-mail: rd.warszawa@adwokatura.pl

 

 

Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich

ul. Bobrowiecka 9, budynek A1, piętro II
00-728 Warszawa

 

 

1 rok

1 A-G – Anna Gryczka
tel.: 22/ 559-25-46
1 H-M – Iwona Barańska
tel.: 22/ 559-25-43

2 rok

2 A-E – Katarzyna Ignasiewicz
tel.: 22/ 559-25-41
2 F-J – Dorota Kazanowska
tel.: 22/ 559-25-42
2 K-N – Stanisława Brzezińska
tel.: 22/ 559-25-44

3 rok

tel.: 22/ 559-25-45
3 A-F – Anna Kleiber
3 G-L – Dorota Bień

 

 

 

 

 

 

4 rok

4 A-E – Anna Gryczka
tel.: 22/ 559-25-46
4 F-J – Iwona Barańska
tel.: 22/ 559-25-43

BIURO PODAWCZE

bud. A1, parter, pokój nr 1

Anna Chrzanowska, Kazimierz Perzyński
tel.: 22/ 559-25-47
fax: 22/ 486-34-21


 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

iod@ora-warszawa.com.pl