Biuro ORA

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Al. Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa

e-mail: ora.warszawa@adwokatura.pl

Biuro ORA czynne w godz. 9.00-17.00

 

Jolanta Suchwałko
Dyrektor Biura

 

 

Dane kontaktowe

Recepcja

tel.: +48 (22) 58-49-620
fax: +48 (22) 58-49-622

Dział Osobowy Adwokatów

Referat ds. adwokatów
dzial.osobowy@ora-warszawa.com.pl
tel.: +48 (22) 58-49-632
tel.: +48 (22) 58-49-633
tel.: +48 (22) 58-49-639
tel.: +48 (22) 58-49-642

Referat ds. spółek, prawników zagranicznych
tel.: +48 (22) 58-49-634

Referat ds. doskonalenia zawodowego adwokatów i wizytacji
tel.: +48 (22) 58-49-634

Dział Ogólno-Administracyjny

Referat skarg
tel.: +48 (22) 58-49-638

Kancelaria i e-sądy
tel.: +48 (22) 58-49-630

Sekretariat Dziekana/Prezydium
tel.: +48 (22) 58-49-629

Sekretariat Dyrektora Biura
tel.: +48 (22) 58-49-625

Dyżury adwokatów (tryb przyspieszony i pokoje adw.)
tel.: +48 (22) 58-49-623

Referat spraw z urzędu
tel.: +48 (22) 58-49-623

Referat ds. informatyzacji
tel.: +48 (22) 58-49-637

 

 

Dział Finansowy

tel.: +48 (22) 58-49-627
tel.: +48 (22) 58-49-647

Kasa

Kasa nieczynna do odwołania.

tel.: +48 (22) 58-49-628

Sąd Polubowny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

tel.: +48 (22) 58-49-629

 

 

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego i Kancelaria Sądu Dyscyplinarnego

Ul. Lekarska 7
Adres do korespondencji 00-610 Warszawa, Ul. Lekarska 7

 

 

Kancelaria Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie:

tel.: +48 502-086-699
tel.: (22) 486 34 07
fax: +48 (22) 48-63-413

e-mail: sd@ora-warszawa.com.pl

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie:

tel.: (22) 486 34 02
tel.: +48 501-979-042
fax: +48 (22) 48-63-412

e-mail: rd.warszawa@adwokatura.pl

 

 

Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich

00-728  Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, bud. A1
e-mail: dsa@ora-warszawa.com.pl

 

 

1 rok  (2022)
Anna Gryczka – grupy 1 A-I, tel.: 22/ 559-25-46
Marta Świętochowska – grupy 1 J-P, tel.: 22/ 559-25-43
Agata Kowalska – grupy R-Z, tel.: 22/559-25-48

2 rok  (2022)
Dorota Kazanowska – grupy 2 A-C, tel.: 22/ 559-25-44
Anna Stawska – grupy 2 D-H, tel.: 22/ 559-25-41
Paulina Olszewska – grupy 2 I-Ł, tel.: 22/ 559-25-42

3 rok (2022)
Anna Kleiber – grupy 2 A-G, tel.: 22/ 559-25-45
Monika Pietraszko – grupy 2 H-M, tel.: 22/ 559-25-45

 

 

 

 

 

 

BIURO PODAWCZE

bud. A1, parter, pokój nr 1
e-mail: dsa@ora-warszawa.com.pl
pon. – pt. 8.00-20.00
Anna Chrzanowska
Kazimierz Perzyński

tel.: 22/ 559-25-47, fax: 22/ 486-34-21

 


                 

 

 

 

 

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

iod@ora-warszawa.com.pl