Biuro ORA

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Al. Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa

e-mail: ora.warszawa@adwokatura.pl

Biuro ORA czynne w godz. 9.00-17.00

 

Dorota Hajduk
Dyrektor Biura

 

 

Dane kontaktowe

 

Recepcja

tel.: +48 (22) 58-49-620
fax: +48 (22) 58-49-622

Dział Osobowy Adwokatów

Referat ds. adwokatów
dzial.osobowy@ora-warszawa.com.pl
tel.: +48 (22) 58-49-632
tel.: +48 (22) 58-49-633
tel.: +48 (22) 58-49-639
tel.: +48 (22) 58-49-642

Referat ds. spółek, prawników zagranicznych
tel.: +48 (22) 58-49-638

Referat ds. doskonalenia zawodowego adwokatów i wizytacji
tel.: +48 (22) 58-49-638

Dział Ogólno-Administracyjny

Referat skarg
tel.: +48 (22) 58-49-638

Kancelaria i e-sądy
tel.: +48 (22) 58-49-630

Sekretariat Dziekana/Prezydium
tel.: +48 (22) 58-49-629

Sekretariat Dyrektora Biura
tel.: +48 (22) 58-49-625

Dyżury adwokatów (tryb przyspieszony i pokoje adw.)
tel.: +48 (22) 58-49-623

Referat spraw z urzędu
tel.: +48 (22) 58-49-623

Referat ds. informatyzacji
tel.: +48 (22) 58-49-637

 

 

Dział Finansowy

tel.: +48 (22) 58-49-627
tel.: +48 (22) 58-49-647

Kasa

Kasa nieczynna do odwołania.

tel.: +48 (22) 58-49-628

Sąd Polubowny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

tel.: +48 (22) 58-49-629

 

 

 

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego i Kancelaria Sądu Dyscyplinarnego

Ul. Lekarska 7
Adres do korespondencji 00-610 Warszawa, Ul. Lekarska 7

 

 

 

 

Kancelaria Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie:

tel.: +48 502-086-699
tel.: (22) 486 34 07
fax: +48 (22) 48-63-413

e-mail: sd@ora-warszawa.com.pl

Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie:

tel.: (22) 486 34 02
tel.: +48 501-979-042
fax: +48 (22) 48-63-412

e-mail: rd.warszawa@adwokatura.pl

 

 

 

 

Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich

00-728  Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, bud. A1
e-mail: dsa@ora-warszawa.com.pl

 

 

 

 

1 rok (2021)

1 A-D – Dorota Kazanowska
tel.: 22/ 559-25-44
1 E-I – Agnieszka Mazańska
tel.: 22/ 559-25-41
1 J-Ł – Marta Pietrzak Szafrańska
tel.: 22/ 559-25-42

4 rok (2021, 3 – 2020)

4 A-E, Ł-M – Agnieszka Mazańska
tel.: 22/ 559-25-41
5 F-L – Dorota Kazanowska
tel.: 22/ 559-25-44

2 rok (2021)

2 A-G – Anna Kleiber
tel.: 22/ 559-25-45
2 H-M – Monika Pietraszko
tel.: 22/ 559-25-45

3 rok (2021)

3 A-G – Anna Gryczka
tel.: 22/ 559-25-46
3 H-M – Marta Świętochowska
tel.: 22/ 559-25-43

 

 

 

BIURO PODAWCZE

bud. A1, parter, pokój nr 1
e-mail: dsa@ora-warszawa.com.pl

Anna Chrzanowska, Kazimierz Perzyński
tel.: 22/ 559-25-47
fax: 22/ 486-34-21

 


                 

 

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

iod@ora-warszawa.com.pl