Doskonalenie zawodowe / Prezentacje i konspekty wykładów

Prezentacje, konspekty wykładów

Autor: Adw. Karolina Cichocka-Bieniek

Temat: Pozew o alimenty i zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego wraz z omówieniem specyfiki postępowania dowodowego

 

Autor: Dr Kamil Stępniak

Temat: Metodyka redagowania skargi konstytucyjnej

 

Autor: Dr Kamil Stępniak

Temat: Prawna obsługa projektów opartych na technologii blockchain

 

Autor: Adw. dr Hanna Marczewska

Temat: Ochrona praw wspólników/akcjonariuszy i osób trzecich w procesie łączenia się spółek kapitałowych

 

Autor: Adw. dr Wiktor Iwański

Temat: Obejście prawa w orzecznictwie sądowym (sprawy cywilne)

 

Autor: Adw. Mariusz Jurkiewicz

Temat: Postępowania podatkowe z Ordynacji podatkowej

 

Autor: Dr Kamil Stępniak

Temat: Sztuczna inteligencja – kompendium adwokata

 

Autor: R. pr., dor. restr. Agata Duda-Bieniek

Temat: Wniosek o ogłoszenie upadłości oraz inne pisma składane za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych – praktyczne uwagi

 

Autor: Adw. Karolina Cichocka-Bieniek

Temat: Aspekt poniesienia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka wyłącznie przez jednego małżonka w procesie ustalania nierównych udziałów w toku postępowania o podział majątku wspólnego

 

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: Elektroniczna rozprawa

 

Autor: Magdalena Wolska – Ekspert Prawa Żywnościowego

Temat: Nowe kierunki rozwoju prawa żywnościowego

 

Autor: Adw. dr Marcin Mikołaj Cieśliński

Temat: Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym – aktualne problemy stosowania instytucji

 

Autor: Adw. dr Małgorzata Sas-Madej

Temat: Prosta spółka akcyjna – umowa prostej spółki akcyjnej i wybrane zagadnienia

 

Autor: Adw. Agnieszka Rapcewicz

Temat: Podstawy prawa ochrony danych osobowych

 

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: Zmiany do k.p.c. wprowadzone zmianą ustaw covidowych dotyczących doręczeń, posiedzeń i inne

 

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: Powództwo oczywiście bezzasadne i nadużycie prawa procesowego

 

Autor: Adw. Tomasz Noga

Temat: „Upadłość konsumencka – prawa upadłego w toku postępowania upadłościowego”

 

Autor: R. pr., adwokat kościelny Marcin Krzemiński

Temat: „Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa wg. prawa kanonicznego. Podstawy prawne nieważności i przebieg postępowania w kontekście spraw około rozwodowych”

 

Autor: SSO Grzegorz Chmiel

Temat: „Doręczenia zagraniczne w postępowaniu cywilnym i przeprowadzanie dowodów za granicą – uwagi praktyczne”

 

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: „Postępowanie gospodarcze”

 

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: „Podsumowanie zmian w kpc” cz. 2

 

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: „Podsumowanie zmian w kpc” cz. 1

 

Autor: Adw. Maciej Łaszczuk

Temat: „Arbitraż. Procedura skrojona na miarę”

 

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: „Regulacje COVID 19 w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych i umowy”

 

Autor: Adw. dr Andrzej Ważny

Temat: „Kluczowa problematyka nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dn. 19 lipca 2019 r.”

 

Autor: Adw. Szymon Gołębiowski

Temat: „Nowe kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie zwalczania zatorów płatniczych”

 

Autor: Adw. Marcin Smolarek

Temat: „Zabezpieczenia kredytów bankowych w praktyce”

 

Autor: Adw. Stefan Jaworski

Temat: „Zmiany w k.p.c. – postępowanie przygotowawcze, nadużycie prawa, zmiany różne: dowody, uchylanie tajemnic zawodowych, obowiązki lojalnościowe sądu wobec stron, doręczanie pism pozwanemu, apelacja, zażalenie”

Autor: Adw. Szymon Gołębiowski

Temat: „Antymonopolowe aspekty transakcji M&A w świetle najnowszego orzecznictwa organów ochrony konkurencji”

Autor:  Adw. Adam Baworowski
Temat: „RODO w kancelarii adwokackiej”

Autor:  SSR Urszula Rosochacka
Temat: „Zmiany w prawie karnym z uwzględnieniem ostatniego orzecznictwa”

 

Autor:  R. pr. dr Arkadiusz Turczyn
Temat: „Słuszność i sprawiedliwość społeczna na tle orzecznictwa”

Autor:  Adw. Ewa Stawicka
Temat: „Zasiedzenie nieruchomości – aktualne orzecznictwo”

Autor:  dor. pod. Janusz Błaszczuk
Temat: „Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – aspekty praktyczne”

Autor: SSN dr Helena Ciepła
Temat: „Obrót nieruchomościami rolnymi”

Autor: SSN dr Helena Ciepła
Temat: „Reprywatyzacja”

Autor: SWSA Krystyna Kleiber

Temat: „Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi po zmianach”

Autor: adw. Andrzej Kurkiewicz
Temat: „Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym”

Autor: SSN Jarosław Matras
Temat: „Przepisy intertemporalne ustawy z 27.09.2013 r.”

Autor: SSN Jarosław Matras
Temat: „Środki zapobiegawcze i zabezpieczające od 1 lipca 2015 r.”

Autor: SSN Jarosław Matras
Temat: „Odszkodowanie”

Autor: SWSA Krystyna Kleiber
Temat: „Przepisy dotyczące kas rejestrujących podatek od towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania tych przepisów.”

Autor: r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska
Temat: „Umowa franczyzy – uwagi praktyczne na tle prawa polskiego, z uwzględnieniem dorobku unijnego”

Autor: adw. Ewa Stawicka
Temat: „Art. 10 ukwh – czy szczególny rodzaj powództwa o ustalenie?”

Autor: Tomasz Dyrda, Dyrektor w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst & Young
Temat: Dowody elektroniczne w praktyce

Autor: SSW Krystyna Kleiber
Temat: Procedura przed sądami administracyjnymi

Autor: adw. dr Iwona Zielinko
Temat: Zniesławienie – aspekty materialnoprawne i procesowe przed i po nowelizacji k.p.k.

Autor: adw. dr Paweł Litwiński
Temat: Wpływ przepisów o ochronie danych osobowych na wykonywanie zawodu adwokata

Autor: adw. dr Karol Pachnik
Temat: Zasady oceny dowodów w postępowaniu cywilnym w świetle orzecznictwa

Autor: SSN dr Helena Ciepła
Temat: „Grunty warszawskie”

Autor: SSN dr Helena Ciepła
Temat: „Prawo spadkowe po ostatnich nowelizacjach”

Autor: SSN dr Helena Ciepła
Temat: „Dochodzenie roszczeń z umowy deweloperskiej”

Autor: SSA Małgorzata Manowska
Temat: „Nowelizacja k.p.c. wprowadzona ustawą z 16 września 2011 r.”

Autor: adw. dr Karol Pachnik
Temat: „Dowód z opinii biegłego w prawie polskim”

Autor: dr Kinga Bączyk Rozwadowska
Temat: „Odpowiedzialność za błąd w sztuce lekarskiej”

Autor:  S NSA Bogusław Dauter
Temat: „Skarga, skarga kasacyjna oraz skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem w postępowaniu sądowo-administracyjnym”

Autor: dr Mateusz Pilich
Temat: „Nowe prawo prywatne międzynarodowe”

Autor: dr Kinga Bączyk-Rozwadowska
Temat: „Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu”

Autor: adw. Michał Makowski
Temat: „Umowy w sprawie zamówienia publicznego”

Autor: dr Zdzisław Muras
Temat: „Prawo energetyczne – koncesjonowanie oraz systemy wsparcia źródeł odnawialnych i kogeneracji”

Autor: doradca podatkowy Piotr Wąsowski
Temat: Zasady wystawiania faktur i dokumentowania transakcji związanych z obsługą prawną w świetle zmian ustawy o VAT z uwzględnieniem transakcji transgranicznych

Autor: SSN prof. Mirosław Bączyk
Temat: „ Umowy gwarancyjne (art. 391-393 kc) w orzecznictwie SN” Tezy orzeczeń – Materiały do wykładu z dnia 25.01.2011 r.

Prezentacja: adw. Katarzyna Kowalska
Temat: „Dyskryminacja i mobbing w stosunku pracy”

  • Dyskryminacja w stosunku pracy
  • Mobbing w stosunku pracy

Prezentacja: adw. Maciej Łaszczuk
Temat: „ Prawdy i mity o arbitrażu”

Prezentacja: adw. Katarzyna Kowalska
Temat: „Zakaz konkurencji w prawie pracy”

  • Prezentacja „Zakaz konkurencji w prawie pracy”

Prezentacja: Rafał Wagner
Temat: „Umowa najmu – zagadnienia materialne i procesowe”

Prezentacja: Marek Szydłowski
Temat: „Niektóre zagadnienia prawa prasowego”