Aplikacja adwokacka / Zajęcia fakultatywne

Kolokwium dla aplikantów 1 roku szkolenia (termin poprawkowy)- 29.11.2023 r.

Kazus

 

REPETYTORIA PRZEDEGZAMINACYJNE 2023 – SYMULACJA EGZAMINU

 

KARNE: kazus egzaminacyjny / opis istotnych zagadnień / modelowe rozwiązanie

CYWILNE: kazus egzaminacyjny / modelowe rozwiązanie

GOSPODARCZE: kazus egzaminacyjny / opis istotnych zagadnień / modelowe rozwiązanie

ADMINISTRACYJNE: kazus egzaminacyjny / opis istotnych zagadnień / modelowe rozwiązanie

ETYKA: kazus egzaminacyjnyopis istotnych zagadnień / modelowe rozwiązanie