Sekcja prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Przewodniczący: adw. Przemysław Wierzbicki

Zastępca przewodniczącego: apl. adw. Paweł Lewandowski

Zastępca przewodniczącego: adw. Tomasz Kaczorowski

Zastępca przewodniczącego: adw. Grzegorz Walków

Członkowie: adw. Jerzy Bombczyński, apl. adw. Jakub Brzeski, adw. Hoa Dessoulavy-Śliwińska, adw. Kacper Dzik, apl. adw. Marta Ewiak, adw. Katarzyna Falkiewicz, apl. adw. Marta Foltyn, apl. adw. Krzysztof Kornatowski, adw. Krzysztof Leśniak, adw. Karolina Marszałek, apl. adw. Dariusz Mizura, apl. adw. Magdalena Niegierewicz, adw. Wiktor Niemiec, adw. Aneta Proksa, adw. Maciej Radowicki, adw. Anna Sadowska, adw. Maria Świrska, adw. Marta Tomkiewicz, apl. adw. Barbara Trzeciak, adw. Łukasz Wydra

Adres kontaktowy: sekcja.pun@ora-warszawa.com.pl