Sekcja prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Adres kontaktowy: sekcja.pun@ora-warszawa.com.pl

Przewodniczącyadw. Przemysław Wierzbicki
Wiceprzewodniczącyapl. adw. Paweł Lewandowski
Wiceprzewodniczącyadw. Tomasz Kaczorowski
Wiceprzewodniczącyadw. Grzegorz Walków
Członekadw. Jerzy Bombczyński
Członekapl. adw. Jakub Brzeski
Członekapl. adw. Marta Ewiak
Członekadw. Katarzyna Falkiewicz
Członekapl. adw. Marta Foltyn
Członekapl. adw. Krzysztof Kornatowski
Członekadw. Krzysztof Leśniak
Członekadw. Karolina Marszałek
Członekapl. adw. Dariusz Mizura
Członekapl. adw. Magdalena Niegierewicz
Członekadw. Kacper Dzik
Członekadw. Wiktor Niemiec
Członekadw. Hoa Dessoulavy-Śliwińska
Członekadw. Aneta Proksa
Członekadw. Maciej Radowicki
Członekadw. Maria Świrska
Członekadw. Marta Tomkiewicz
Członekapl. adw. Barbara Trzeciak
Członekadw. Łukasz Wydra
Członekadw. Anna Sadowska