Komisje i koła

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Przewodnicząca: adw. Olga Sztejnert-Roszak

Członkowie:

adw. Jakub Bartosiak
adw. Marcin Smolarek
adw. Marcelina Sosnowska-Rudnik
adw. Ewa Stawicka

Kontakt: kdz@ora-warszawa.com.pl

Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Przewodnicząca: adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Wiceprzewodniczący: adw. Mariusz Godlewski

Członkowie:

adw. Ewa Bojanowska
adw. Marcin Ciemiński
adw. Maria Kozłowska
adw. Wojciech Machała
adw. Wojciech Wąsowicz
adw. Stefan Jaworski
adw. Michał Pratkowski
adw. Anisa Gnacikowska
adw. Anna Czepkowska-Rutkowska
adw. Jakub Jacyna

Kontakt: komisja.saa@ora-warszawa.com.pl

Komisja ds. informatyzacji

Przewodniczący: adw. Tomasz Korczyński

Wiceprzewodniczący: adw. Aleksander Krysztofowicz

Członkowie:

adw. Maria Kozłowska

Kontakt: komisja.it@ora-warszawa.com.pl

Komisja ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu

Przewodnicząca: adw. Joanny Tkaczyk – Lipnickiej

Członkowie:

adw. Anna Atanasow
adw. Konrad Godlewski
adw. Dariusz Goliński
adw. Adriana Gostępska
adw. Barbara Kowalska – Czarnota
adw. Maria Kozłowska
adw. Mariola Łakomska
adw. Magdalena Niegierewicz
adw. dr Karol Pachnik
adw. Monika Rajska
adw. Jakub Szczepkowski
adw. Marta Wyszyńska

Kontakt: komisja.wwz@ora-warszawa.com.pl

Komisja ds. regulaminów i procedur

Przewodnicząca: adw. dr Beata Paxford

Członkowie:

adw. Rafał Dębowski
adw. Izabela Dittmajer-Sklepowicz
adw. Maciej Marek Kamiński
adw. Michał Szpakowski
adw. dr Kamil Szmid
adw. Bartłomiej Trętowski
adw. Marcin Ungier

Kontakt: komisja.rp@ora-warszawa.com.pl

Komisja ds. sekcji tematycznych

Przewodniczący Komisji, Koordynator ds. sekcji tematycznych: adw. dr Kamil Szmid

Członkowie:

adw. Anna Atanasow (Przewodnicząca Honorowa Sekcji Prawa Nieruchomości)
adw. Aneta Bęczkowska-Raczyńska (Przewodnicząca Sekcji Prawa Odszkodowawczego)
adw. Tomasz Budnikowski (Przewodniczący Sekcji Prawa Ukraińskiego)
adw. Filip Byczkowski (Sekcja Prawa Publicznego i Compliance)
adw. Katarzyna Dąbrowska (Przewodnicząca Sekcji Prawa i Postępowania Karnego)
adw. Hoa Dessoulavy-Śliwińska (Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego)
adw. Magdalena Falkowska (Przewodnicząca Honorowa Sekcji Prawa Zamówień Publicznych)
adw. Jakub Fornalik (Przewodniczący Sekcji Prawa Sportowego)
adw. Maciej Geromin (Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego)
adw. Dariusz Goliński (Współprzewodniczący Sekcji Prawa Ukraińskiego)
adw. Katarzyna Gorgol (Przewodnicząca Sekcji Prawa Drogowego)
adw. Adriana Gostępska (Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Zamówień Publicznych)
adw. Aleksandra Iskra (Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii)
adw. Maciej Marek Kamiński
adw. Michał Kibil (Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)
adw. Grzegorz Knap (Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Sportowego)
adw. Magdalena Korol (Sekcja Prawa Mody)
adw. Agnieszka Krukowska (Przewodnicząca Sekcji Prawa Zwierząt)
adw. Dominika Kupisz (Sekcja Prawa Podatkowego)
adw. Joanna Lazer (Przewodnicząca Honorowa Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego)
adw. Paweł Lewandowski (Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego)
adw. dr Radosław Maruszkin (Przewodniczący Sekcji Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu)
adw. Magdalena Niegierewicz (Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Gospodarczego)
adw. Paweł Osik (Przewodniczący Honorowy Sekcji Praw Człowieka)
adw. dr Karol Pachnik (Przewodniczący Honorowy Sekcji  PASA)
adw. dr Beata Paxford (Przewodnicząca Sekcji Prawa Bankowego i Finansowego)
adw. Karol Pietras (Przewodniczący Sekcji Prawa Nieruchomości)
adw. Urszula Podhalańska (była Przewodnicząca Sekcji PiPK)
adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska (Sekcja Arbitrażu i Mediacji)
adw. Maria Radziejowska (Przewodnicząca Sekcji Praw Człowieka)
adw. Agata Rewerska (Przewodnicząca Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego)
adw. Małgorzata Sander (Sekcja Arbitrażu i Mediacji)
adw. Klaudyna Sołtysińska (Przewodnicząca Sekcji Mediów i Reklamy)
adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka (Przewodnicząca Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-Administracyjnego)
adw. Dominika Tomaszewska (Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Rodzinnego)
adw. Żaneta Urbaniak (Współprzewodnicząca Sekcji Prawa Zamówień Publicznych)
adw. Piotr Warchoł (Przewodniczący Sekcji Prawa Gospodarczeog i Handlowego)
adw. Joanna Wielgolawska-Pilas (Przewodnicząca Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego)
adw. Monika Witkowska (Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej)
adw. Magdalena Wojciechowska (Przewodnicząca Sekcji Prawa Podatkowego)
adw. Michał Wojciechowski (Współprzewodnicząca Sekcji Prawa Zamówień Publicznych)
adw. Magdalena Wojdak (Wiceprzewodnicząca Sekcji Mediów i Reklamy)
adw. Karol Zawiślak (Przewodniczący Honorowy Sekcji Arbitrażu i Mediacji)
adw. Ludwik Żukowski (Przewodniczący Honorowy Sekcji Prawa Sportowego)

Kontakt: sekcje@ora-warszawa.com.pl

Komisja ds. udostępniania informacji publicznej

Przewodnicząca: adw. Katarzyna Lejman

Wiceprzewodnicząca: adw. Maria Kozłowska

Członkowie:

adw. Anna Archacka
adw. Jakub Derulski
adw. Aleksander Hołubowski
adw. Martyna Klimowicz
adw. Grzegorz Kukowka
adw. Jakub Placek
adw. Arkadiusz Szymański
adw. Ewa Waszkowiak

Kontakt: komisja.udip@ora-warszawa.com.pl

Komisja ds. Tajemnicy Adwokackiej

Przewodniczący: adw. Aleksander Krysztofowicz

Członkowie:

adw. Piotr Bednarek
adw. Łukasz Brydak
adw. Krzysztof Dmowski
adw. Mikołaj Kozak
adw. Michał Pratkowski
adw. Marta Seredyńska

Kontakt: komisja.ta@ora-warszawa.com.pl

Komisja ds. Etyki

Przewodniczący: adw. Maciej Ślusarek

Członkowie:

adw. Jakub Bartosiak
adw. dr Joanna Brylak
adw. Anna Chybińska
adw. Kacper Florysiak
adw. Michal Jabłoński
adw. Aleksander Krysztofowicz
adw. Anna Mazurczak
adw. Hanna Marcinkiewicz
adw. Marcin Melzacki
adw. Artur Pietryka
adw. Urszula Podhalańska
adw. Piotr Sikorski
adw. Wiesław Szczepiński
adw. Anna Kerner
adw. Michał Edgar Zacharski

Kontakt: komisja.etyki@ora-warszawa.com.pl

Komisja ds. współpracy z sądami

Przewodnicząca: adw. Dominika Tomaszewska

Członkowie:

adw. Monika Horna-Cieślak
adw. Małgorzata Kowalczyk
apl. adw. Patryk Wrycz

Komisja: komisja.wzs@ora-warszawa.com.pl

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu

Przewodnicząca: adw. Monika Rajska

Wiceprzewodniczące:

adw. Katarzyna Majer-Gębska
adw. Magdalena Niegierewicz
adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka
adw. Maria Kozłowska

Członkowie honorowi:

adw. Anisa Gnacikowska
adw. Paweł Rybiński

Członkowie:

adw. Michał Biedka
adw. Rafal Biernacki
adw. Agnieszka Błażowska-Siódmak
adw. Artur Dejnowicz
adw. Karolina Gagacka
adw. Adriana Gostępska
adw. Maciej Górski
adw. Michal Konig
adw. Przemyslaw Krzemieniecki
adw. Mariola Łakomska
apl. adw. Justyna Łusiak
adw. Anna Malinowska
adw. Zbigniew Minda
adw. Anna Nowicka
adw. Konrad Opalski
adw. Michal Pomorski
adw. Agata Rewerska
apl. adw. Klaudia Rynkiewicz
adw. Albert Stankiewicz
adw. Szymon Studziński
adw. Jakub Szczepkowski
apl. adw. Hanna Szkudlarek
apl. adw. Michał Terebecki
adw. Dominika Tomaszewska
adw. Marta Tomkiewicz
adw. Piotr Warchoł
adw. Marta Wyszyńska
adw. Ludwik Żukowski

Kontakt: komisja.integracji@ora-warszawa.com.pl

Komisja Wizerunku, Komunikacji i Edukacji Społecznej

Przewodniczący: adw. Tymoteusz Paprocki

Wiceprzewodniczący: adw. Michał Fertak

Członkowie:

adw. Jakub Antoszewski
adw. Ada Biniewicz – Nowak – sekretarz
apl. adw. Radosław Dubieszko
adw. Klaudia Górska
adw. Maksymilian Jarząbek
apl. adw. Justyna Łusiak
adw. Beata Michalak
adw. Łukasz Piergies
adw. Dagmara Plewka
adw. Mateusz Prokopiuk
adw. Łukasz Rybak
adw. Tomasz Wiliński

Kontakt: komisja.wizerunku@ora-warszawa.com.pl

Komisja ds. współpracy z zagranicą

Przewodniczący: adw. Wojciech Bagiński

Wiceprzewodnicząca: adw. Anna Atanasow

 Członkowie:

adw. Joanna v. Boetticher
adw. Michał Biedka
adw. Stanisław Drozd
adw. Joanna Jużak
adw. Rafał Klimasiński
adw. Luigi Lai
adw. Łukasz Lasek
adw. Kamil Rudol
adw. Maria Ruiz
adw. Agata Stajer
adw. Maria Szczepańska
adw. Karolina Schiffter
adw. Jan Starybrat
adw. Aleksandra Stępniewska
adw. Steve Terrett
adw. Ewa Weinar
adw. Radosław Wiśniewski
adw. Anna Wojciechowska
adw. Michał Zacharski
adw. Jordan Zafirow
adw. Dominika Zdunek

Kontakt: komisja.wzz@ora-warszawa.com.pl

Komisja ds. ochrony zawodu i zwalczania nieuczciwej konkurencji

Przewodniczący: adw. Aneta Bęczkowska-Raczyńska

Członkowie:

adw. Adrianna Pilecka
adw. Jędrzej Sokół
adw. Agnieszka Sztoldman
adw. Monika Witkowska
adw. Kamila Zagórska
apl. adw. Mariusz Żórawski

Kontakt: komisja.znk@ora-warszawa.com.pl

Komisja ds. legislacji

Przewodnicząca: adw. Agata Rewerska

 Wiceprzewodniczące:

adw. Agnieszka Wolińska
adw. Kamila Zagórska

Sekretarz:

adw. Marek Dolatowski
adw. Maciej Rodowicz

Członkowie:

adw. Agnieszka Wolińska
adw. Tomasz Mielke
adw. Michał Matuszak
adw. Michał Gajdus
adw. Katarzyna Majer-Gębska
adw. Anna Piątkowska-Gendek
adw. Maciej Rodowicz
adw. Krzysztof Drzewiecki
adw. Joanna Florecka
adw. Katarzyna Siedlecka
adw. Ewa Borkowska
adw. Katarzyna Dąbrowska
adw. Ewelina Alicja Zawiślak
adw. Tomasz Budnikowski
adw. Paweł Murawski
adw. Magdalena Brysiewicz
adw. Wojciech Włodarczyk
adw. Anna Borss-Płoszyńska
adw. Konrad Zawodziński
adw. Anna Coban
adw. Magdalena Laskowska-Woźniak
adw. Kamil Szmid
adw. Piotr Pawłowski
adw. Anna Jakubaszek
adw. Agnieszka Walczak
adw. Aleksandra Kutyma
adw. Dagmara Miler
adw. Ewelina Zdunek
adw. Robert Rynkun-Werner
adw. Michał Jaszewski
adw. Katarzyna Gorgol
adw. Urszula Rodak-Smolarek
adw. Agnieszka Sztoldman
adw. Piotr Warchoł
adw. Mariola Łakomska

Kontakt: komisja.legislacji@ora-warszawa.com.pl

Komisja Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej

Przewodniczący: adw. Henryk Romańczuk

Członkowie:

adw. Adriana Gostępska
adw. Wojciech Górnik
adw. dr Patrycja Ewa Herod
adw. Maciej Marek Kamiński
adw. Jerzy Naumann
adw. dr Karol Pachnik
adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka
apl. adw. Karolina Wierzbicka
adw. dr Marcin Zaborski

Kontakt: komisja.htaw@ora-warszawa.com.pl

Komisja Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej

Przewodnicząca: adw. Anna Atanasow

Wiceprzewodniczący: adw. Włodzimierz Sarna

Członkowie:

adw. Joanna Jełowicka
adw. Jędrzej Sokół
adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka
adw. Monika Branicka-Warska

Kontakt: komisja.wpk@ora-warszawa.com.pl

Koło Prawników Zagranicznych

Przewodniczący: avv. Luigi Lai

Wiceprzewodniczący: ab. Maria Ruiz Lopez

Członkowie:

adw. Magdalena Amerek-Krajewska
adw. Aneta Antoniewicz
adw. Filip Balcerzak
adw. Adam Barbasiewicz
adw. Grzegorz Barszcz
adw. Danuta Brzezińska
avv. Bernardo Cartoni
adw. Paweł Cichecki
adw. Marcin Ciemiński
adw. Jowita Cieślik
av. Marc Cottyn
adw. Marzena Czartoryska
adw. Sylwia Dąbrowska-Pacan
adw. Łukasz Dawid Dąbrowski
adw. Piotr Dąbrowski
adw. Krzysztof Dorywalski
adw. Maciej Duch
adw. Jacek Franek
adw. Maciej Julian Gaca
adw. Jarosław Gajda
adw. Andrzej Grad
adw. Edyta Gruszczyńska
adw. Joanna Hetman-Krajewska
adw. Maciej Huzior
adw. Agniezska Iwaćkowska
adw. Waldemar Krawczyk
adw. Katarzyna Koston Cikulin
adw. Joanna v. Boetticher
adw. Zuzanna Machowska
adw. Bolesław Matuszewski
adw. Eliza Mincer-Jakubiak
adw. Ewelina Mrozik
adw. Natalia Ołowska-Czajka
adw. Barbara Opalska
adw. Anna Opalska
adw. Borys Pardus
adw. Mikołaj Pietrzak
adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska
adw. Monika Rajska
recht. Guido Reker
adw. Junna Romaniuk
recht. Christian Schmidt
adw. Bogumił Sieczkowski
adw. Paweł Siwerski
at. Peter Swiecicki
adw. Olga Sztejnert-Roszak
adw. Paweł Walentynowicz
adw. Rafał Wąworek
adw. Przemysław Wierzbicki
adw. Marcin Witkowski
adw. Karolina Wolff-Leśnodorska
adw. Kamila Zagórska
adw. Ewa Zagórska-Prątnicka
adw. Kamil Zawicki
adw. Bożenna Zegarska
adw. Karolina Zimoch
adw. Agnieszka Zwirska

Kontakt: kolo.pz@ora-warszawa.com.pl

Koło Młodych

Przewodnicząca: adw. Maria Kozłowska

Wiceprzewodnicząca: adw. Katarzyna Lejman

Członkowie:

adw. Martyna Sepko
adw. Łukasz Strycharczyk
adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka

Kontakt: kolo.mlodych@ora-warszawa.com.pl

Koło Adwokatów w Ostrołęce

Przewodniczący: adw. Paweł Niewiadomski

Wiceprzewodniczący: adw. Kamil Skwiot

Sekretarz:  adw. Olga Garwarska

Doradca ds. Szkolenia Zawodowego: adw. Jerzy Lech Czarnecki

Członkowie:

adw. Dominik Pleńkowski

Kontakt: kolo.ostroleka@ora-warszawa.com.pl

Koło Osób LGBT+

Przewodnicząca: adw. Emilia Barabasz

Członkowie:

adw. Karolina Gierdal
adw. Maciej Koziński
adw. Grzegorz Kukowka
adw. Rafał Mikulski
apl. adw. Patrycja Pesta
adw. Krzysztof Śmiszek
adw. Barbara Trzeciak
adw. Anika Zeidler
adw. Olga Ziegler

Kontakt: kolo.lgbt@ora-warszawa.com.pl

Koło „OSA” Okręgowe Salve Adwokatury

Przewodniczący: apl. adw. Aleksander Petrys
Z-ca Przewodniczącego: apl. adw. Gabriela Pagacz
Z-ca Przewodniczącego: apl. adw. Patrycja Polaczek
Sekretarz: apl. adw. Tomasz Płonka
Członek Koła ds. Finansowych: apl. adw. Anna Petryna

Członkowie:

apl. adw. Natalia Jasik
apl. adw. Marta Pałyga
apl. adw. Michał Pisarek
apl. adw. Robert Płuszka