Delegaci na KZA

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury wybrani na Zgromadzeniu Izby w dniu 30-31 stycznia 2021 roku:

1) Adw. Mikołaj Pietrzak
2) Adw. Jacek Dubois
3) Adw. Agata Rewerska
4) Adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
5) Adw. Radosław Baszuk
6) Adw. Ziemisław Gintowt
7) Adw. Anna Mika-Kopeć
8) Adw. dr Łukasz Chojniak
9) Adw. Anna Atanasow
10) Adw. Luka Aleksander Szaranowicz
11) Adw. Roman Giertych
12) Adw. Jakub Jacyna
13) Adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
14) Adw. prof. dr hab. Katarzyna Bilewska
15) Adw. Ryszard Roman Kalisz
16) Adw. dr Kamil Szmid
17) Adw. Jakub Wende
18) Adw. Micha ł Fertak
19) Adw. Magdalena Czernicka-Baszuk
20) Adw. Aleksander Krysztofowicz
21) Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
22) Adw. Marita Dybowska-Dubois
23) Adw. Agnieszka Helsztyńska
24) Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska
25) Adw. Anisa Gnacikowska
26) Adw. dr Witold Kabański
27) Adw. Krzysztof Stępiński
28) Adw. Andrzej Orliński
29) Adw. Andrzej Tomaszek
30) Adw. Joanna Wędrychowska
31) Adw. Dorota Kulińska
32) Adw. dr hab. Wojciech Machała
33) Adw. dr Michał Bieniak
34) Adw. Jakub Bartosiak
35) Adw. dr Beata Paxford
36) Adw. Joanna Parafianowicz
37) Adw. Tomasz Korczyński
38) Adw. Stefan Jaworski
39) Adw. prof. dr hab. Piotr Józef Kruszyński
40) Adw. Piotr Babiarz ( W AW/Adw/7892)
41) Adw. Wojciech Bagiński
42) Adw. Karolina Wolff-Leśnodorska
43) Adw. Maciej Ślusarek
44) Adw. Rafał Dębowski
45) Adw. Grzegorz Kukowka
46) Adw. Magdalena Fertak
47) Adw. Przemysław Rosati
48) Adw. Waldemar Gujski
49) Adw. Anna Maria Borkowska
50) Adw. dr Karol Pachnik
51) Adw. Katarzyna Lejman
52) Adw. Ewa Milewska-Celińska
53) Adw. Ewa Bojanowska
54) Adw. dr hab. Szymon Pawelec
55) Adw. Michał Wawrykiewicz
56) Adw. Marcjanna Katarzyna Dębska
57) Adw. Jacek Zwara
58) Adw. Ada Czapla-Lisowska
59) Adw. Michał Szpakowski
60) Adw. Lena Dąbrowska
61) Adw. Grzegorz Fertak
62) Adw. Jerzy Naumann
63) Adw. Bartosz Grohman
64) Adw. Monika Rajska
65) Adw. Jolanta Nowakowska-Zimoch
66) Adw. Maciej Łaszczuk
67) Adw. Joanna Elżbieta Tkaczyk
68) Adw. Tomasz Wardyński
69) Adw. Piotr Bednarek
70) Adw. Dominika Tomaszewska
71) Adw. Maria Karolina Kozłowska
72) Adw. Krzysztof Zbigniew Boszko
73) Adw. Marta Tomkiewicz
74) Adw. Piotr Kuliński
75) Adw. Łukasz Brydak
76) Adw. Edmund Józef Falandysz
77) Adw. Barbara Trzeciak
78) Adw. Aneta Bęczkowska-Raczyńska
79) Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik
80) Adw. Andrzej Lagut
81) Adw. Katarzyna Korczyńska
82) Adw. Andrzej Bieńkowski
83) Adw. Paweł Rybiński
84) Adw. dr Małgorzata Anna Eysymontt
85) Adw. Anna Archacka
86) Adw. Marcin Ajs
87) . Adw. Hubert Szperl
88) Adw. Małgorzata Tyszka-Hebda
89) Adw. Adam Ufnal
90) Adw. Sławomir Zdunek
91) Adw. Leon Krysztofowicz
92) Adw. Andrzej Nogal
93) Adw. Michał Kibil