Sprawy z urzędu

Poniżej publikujemy najważniejsze regulacje prawne i opinie dotyczące spraw z urzędu. Zachęcamy do zapoznania się. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat spraw z urzędu
tel.: +48 (22) 58-49-623

Adresy e-mail do kontaktu:

k.plaskota@ora-warszawa.com.pl

anna.arazna-stepniakowska@ora-warszawa.com.pl

Referatem kieruje: adw. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące spraw z urzędu

Uchwała NRA Nr 61/2007 z dnia 15.09.2007 w sprawie trybu postępowania adwokatów wyznaczonych z urzędu do oceny zasadności sporządzenia i wniesienia kasacji itd.

Uchwała ORA z dnia 25.11.2015 w przedmiocie prowadzenia spraw z urzędu pkt 12 poz. 1

Uchwała ORA Nr 173/2016 z dnia 21.12. 2016 – przyjęcie Regulaminu przydzielania spraw z urzędu

Uchwała ORA Nr 212/2016 z dnia 15.03.2017 – zmiana do uchwały nr 173/2016

Uchwała ORA Nr 530/2019 z dnia 10.07.2019 – zmiana do uchwały z dnia 25.11. 2015

Uchwała ORA Nr 549/2019 z dnia 21.08.2019 z załącznikiem nr 1 tekst jednolity – Przydzielanie spraw z urzędu – KURATORZY

Uchwała ORA Nr 614a/2020 z dnia 22.01.2020 zmiana uchwały nr 173/2016

Uchwała ORA Nr 643/2020 z dnia 13.05.2020 z załącznikiem nr 1 tekst jednolity – Regulamin przydzielania spraw z urzędu dot. ochrony zdrowia psychicznego

Uchwała ORA Nr 655/2020 z dnia 29.07.2020 – incydentalna 2020 rok

Uchwała ORA Nr 160/2021 z dnia 13.05.2021 roku – incydentalna 2021 rok

Uchwała ORA Nr 162/2022 z dnia 23.06.2022 roku – incydentalna 2022 rok

Uchwała ORA Nr 61/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. – zmiana uchwały ORA z dnia 25 listopada 2015 r. (Pkt 12 poz. 1) w przedmiocie prowadzenia spraw z urzędu zmienionej Uchwałą ORA Nr 530/2019; Załącznik Nr 1 uchwały ORA Nr 61/2023 – tekst jednolity

Uchwała ORA Nr 90/2023 z dnia 12 października 2023 r. – zmiana uchwały ORA Nr 61/2023, której Załącznik Nr 1 stanowi tekst jednolity uchwały ORA z dnia 25 listopada 2015 r. (Pkt 12 poz. 1) w przedmiocie prowadzenia spraw z urzędu zmienionej uchwałą ORA Nr 530/2019 oraz uchwałą ORA Nr 61/2023 (zmiana w tekście jednolitym)

 

Najważniejsze opinie prawne dotyczące spraw z urzędu

Opinia Komisji Etyki z dnia 04.01.2020 roku w sprawie spójności przepisu par.-57-ZZEAiGZ