15.06.2018 / Wiadomości

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca br. – zachęcamy do zapoznania się z nimi

Poniżej publikujemy trzy uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca br. Uchwały zostały przesłane do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 14 czerwca br.

W przyjętych uchwałach sędziowie podkreślają, iż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.

Uchwała 1 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Uchwała 3 z 14 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 5 z 14 czerwca 2018 r.