Debata – „Tortury w Polsce: mit czy rzeczywistość. Efektywna ochrona ofiar w Polsce i Europie” 🗓

Maria Ejchart-Dubois w imieniu Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy oraz adw. Mikolaj Pietrzak w imieniu Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zapraszają Państwa na debatę pt. „Tortury w Polsce: mit czy rzeczywistość. Efektywna ochrona ofiar w Polsce i Europie”, które odbędzie się 26 czerwca 2018 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49.

PRZEBIEG DEBATY

10.00 – Projekcja filmu

10.10 – Otwarcie i moderacja

Maria Ejchart-Dubois – Prezeska Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy oraz adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan ORA w Warszawie

10.15 – 12.00 Panel pierwszy i dyskusja

– dr Hanna Machińska – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, temat: „Czy możliwe jest państwo bez tortur?”
– Piotr Kubaszewski – Koordynator Programu Interwencji Prawnej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, temat: „Tortury w praktyce – doświadczenia HFPC”
– dr Marzena Ksel – Wiceprezes Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), temat: „Badanie lekarskie w trakcie pozbawienia wolności jako jeden z „bezpieczników” w systemie zapobiegania torturom”
– mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz – pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, temat: „Zachowania przemocowe w Policji, fakty i mity”12.00 – 12.30 – Przerwa na poczęstunek

12.30 – 14.00 – Panel drugi i dyskusja

– prof. Zbigniew Lasocik – kryminolog, były członek Podkomitetu ONZ do spraw zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (SPT), temat: „Warunki skuteczności zapobiegania torturom”
– prof. Vivienne Nathanson – główny doradca ds. zdrowia publicznego w Światowym Stowarzyszeniu Medycznym, temat: „Znaczenie holistycznego zadośćuczynienia i rehabilitacji ofiar tortur”
– Rupert Skilbeck – Dyrektor REDRESS, angielskiej organizacji charytatywnej zapewniającej bezpośrednią pomoc prawną ofiarom tortur, temat: “Sprawiedliwość dla ofiar tortur: implementacja wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”

14:00 – Zakończenie

adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan ORA w Warszawie

R.S.V.P.

Do 25 czerwca 2018 roku – Monika Kurzajewska monika.kurzajewska@ora-warszawa.com.pl
tel. 22 584 96 29

Sponsorami wydarzenia są:

Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy http://www.pietrzaksidor.pl

Kancelaria Karniści.pl http://www.karnisci.pl