09.09.2019 / Kalendarium

„Praktyczne znaczenie dyrektywy 
o dostępie do adwokata oraz dyrektywy w sprawie pomocy prawnej z urzędu” 🗓

22 października 2019 (wtorek)

dr Piotr Kładoczny i Adw. dr Katarzyna Wiśniewska

„Praktyczne znaczenie dyrektywy o dostępie do adwokata oraz dyrektywy w sprawie pomocy prawnej z urzędu”