Zajęcia fakultatywne z  tzw. „umiejętności miękkich” dla aplikantów naszej izby – trwają zapisy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom aplikantów adwokackich dotyczących zorganizowania w ramach zajęć fakultatywnych szkolenia z tzw. umiejętności miękkich Wicedziekan ORA w Warszawie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich serdecznie zapraszają i przypominają o cyklu zajęć z tzw. umiejętności miękkich” w okresie od września do grudnia 2019 roku.

Zajęcia poprowadzi dr Olgierd Annusiewicz.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie szczegóły w sprawie zapisów oraz program zajęć w załączeniu.

2019 – Zajęcia fakultatywne