09.09.2019 / Wiadomości

„Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władz”. Publikacja dostępna online.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało książkę pt. „Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władz”. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, oraz zastępca sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Aleksander Krysztofowicz są autorami rozdziału V poświęconego wsparciu adwokata w procedurze zwolnienia z tajemnicy adwokackiej przez radę adwokacką. Wymieniane są również mechanizmy i dobre praktyki wypracowane przez ORA w Warszawie. 

Cała publikacja dostępna jest online: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Ochrona%20tajemnicy%20adwokackiej%20%28radcy%20prawnego%29.pdf