Wydarzenia ORA

Kancelaria od kuchni

Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie zwraca się do wszystkich adwokatów naszej Izby i gorąco zachęca do wzięcia udziału w Akcji „Kancelaria od Kuchni”.

Celem akcji jest praktyczne zapoznanie aplikantów adwokackich z zasadami funkcjonowania kancelarii i spółek adwokackich „od Kuchni”, a więc nie tylko z organizacją danej formy aktywności adwokackiej, ale i funkcjonowaniem Kancelarii jako struktury, z systemem jej zarządzania oraz obowiązującymi procedurami działania Kancelarii; na podstawie obowiązujących przepisów, ale też w kontekście uwarunkowań praktycznych właściwych dla działalności adwokackiej.

Aplikanci naszej Izby chcieliby i powinni poznawać w praktyce funkcjonowanie Kancelarii w różnych formach dopuszczonych dla wykonywania zawodu adwokata. Interesują ich konsekwencje wyboru aktywności w określonej formie, a wiedza ta mogłaby ułatwić aplikantom podjęcie decyzji dotyczącej wyboru optymalnej drogi kariery zawodowej.

Zależy nam również na tym, aby aplikanci poznali adwokatów naszej Izby oraz zasady funkcjonowania Kancelarii, tych większych i tych mniejszych, aby w przyszłości łatwiej było im podjęć decyzję co do formy, w której będą chcieli w przyszłości wykonywać zawód adwokata. Warsztaty te mają naszym aplikantom ułatwić start zawodowy,  a nawiązany przez formułę tych spotkań kontakt Kancelarii z aplikantami, służyć będzie z pewnością, powstawaniu nowych relacji umożliwiających Kancelariom zaangażowanym w projekt, wybór spośród aplikantów uczestniczących w spotkaniach współpracowników lub wręcz stałych pracowników Kancelarii.

Realizacja akcji: proponujemy, aby Kancelarie zainteresowane udziałem w projekcie zaprosiły za pośrednictwem DSA od 6 do 15 aplikantów, zgodnie z możliwościami lokalowymi Kancelarii, na 3-godzinne (3 x 45 minut) warsztaty w godzinach wskazanych przez Kancelarię.

Podczas warsztatów adwokaci omawialiby przykładowo następujące zagadnienia (dla działalności w formie spółki):

 • partner (wspólnik) zarządzający – rola, obowiązki,
 • partnerzy (np. podział partnerów na właścicieli i partnerów kontraktowych,
 • Eksperci/ of Counsel,
 • prawnicy,
 • stażyści i Praktykanci,
 • jednostki merytoryczne (departamenty) i niemerytoryczne (sekretariat; jego rola),
 • praktyki,
 • zarządzanie Kancelarią,
 • Kancelaria w świetle obowiązujących przepisów, w tym korporacyjnych,
 • Komunikacja Kancelarii z grupami otoczenia (alternatywne formy komunikacji),
 • PR i marketing a zasady etyki adwokackiej.

Wyżej przedstawiona propozycja programu przygotowana jest dla jednej formy wykonywania zawodu i nie stanowi zamkniętej listy proponowanych zagadnień, a Kancelariom, które by podjęły decyzję o udziale w akcji, pozostawiamy wybór takiego nakreślenia specyfiki pracy Kancelarii, jaki jest najbardziej reprezentatywny dla przyjętej formy i profilu jej działalności.

Termin akcji: kwiecień 2018 r.

Szanownych Państwa Adwokatów i zainteresowane Kancelarie oraz spółki wyrażające wolę udziału w ww. opisanej inicjatywie prosimy o wypełnienie załączonego krótkiego formularza i przesłanie go do dnia 15 marca 2018 r. na adres Kierownika Biura DSA: a.brzezinska@ora-warszawa.com.pl

Miło nam będzie, gdy po odbytych w Państwa kancelariach spotkaniach z aplikantami, przekażecie nam Państwo swoje opinie i wnioski; ew. zdjęcia, które zamieszczone zostaną w (elektronicznym) Informatorze Izby Adwokackiej w Warszawie.

Z poważaniem,
/-/ Adw. Dorota Kulińska
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Załączniki