Sekcja Prawa i Postępowania Karnego szkoliła się z badania dokumentów

 

8 marca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Prawa i Postępowania Karnego, którego tematem były „Praktyczne aspekty badań dokumentów – możliwości badawcze, zakres i błędy w opiniowaniu”.

 

Spotkanie poprowadził Pan Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, Dyrektor Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i wybitny specjalista w dziedzinie prawa karnego i kryminalistyki, w tym w dziedzinie badania dokumentów.

 

Pan Profesor Piotr Girdwoyń omówił wraz z uczestnikami podstawy badań dokumentów, badania pisma ręcznego oraz badań technicznych dokumentów. Podczas spotkania poruszone zostały najbardziej istotne praktyczne problemy napotykane przez adwokatów, takie jak problemy związane z pracą biegłego lub problemy dotyczące możliwości określenia wieku dokumentów. Omówiono też najnowsze metody badawcze w dziedzinie badań dokumentów.