13.03.2018 / Wiadomości

Za nami zebranie adwokatów niewykonujących zawodu

W dniu 9 marca odbyło się zebranie adwokatów niewykonujących zawodu. Zebranie otworzył Dziekan, adw. Mikolaj Pietrzak, przedstawiając w obszerny sposób aktualną sytuację warszawskiej Izby oraz działania podejmowane przez Okręgową Radę Adwokacką na rzecz środowiska.

W zebraniu wzięła udział rekordowa liczba 193 adwokatów a spotkanie wraz z wyborami delegatów trwało prawie 4 godziny. Przewodniczącym zebrania wybrano adw. dr Adama Redzika a Wiceprzewodniczącym adw. Wojciecha Trybowskiego.

Dyskusję podczas spotkania poprowadził adw. Aleksander Krysztofowicz, Sekretarz ORA. W kontekście obchodów 100-lecia dr Adam Redzik zachęcił do śledzenia Palestra – Pismo Adwokatury Polskiej, przedstawiając także trzeci tom Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich. Na tą niezwykła publikację składa się 330 biogramów adwokatów zmarłych w latach 1945-2010, wśród których połowa to warszawscy adwokaci.

O działalności Sekcje Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie opowiedziała adw. Małgorzata Sander zachęcając wszystkich do angażowania się w te inicjatywy.

W wyniku wyborów wyłoniono 38 delegatów delegatów na Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zaplanowane w dn. 21 kwietnia br.

Adwokaci niewykonujący zawodu stanowią liczną grupę ponad 1 000 osób w naszej izbie, reprezentując wiele innych zawodów prawniczych.