08.02.2021 / Wiadomości

Wybrano nowy skład Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że wśród aplikantów zakończyły się wybory do Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Dziekan ORA w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak w imieniu całej Rady składa serdeczne gratulacje wszystkim wybranym starostom i wicestarostom i życzy powodzenia w działaniach na rzecz naszego samorządu! 

W wyniku wyborów przeprowadzonych na każdym roku szkolenia, starostami i wicestarostami poszczególnych roczników zostali:
I rok szkolenia:
Starosta: Michał Terebecki
Wicestarosta: Rafał Skaradziński
II rok szkolenia:
Starosta: Helena Lendzion
Wicestarosta: Hanna Szkudlarek
III rok szkolenia:
Starosta: Justyna Łusiak
Wicestarosta: Klaudia Rynkiewicz
Samorząd w powyższym składzie wybrał ze swojego grona:
apl. adw. Justynę Łusiak – Przewodniczącą Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej
apl. adw. Klaudię Rynkiewicz – Wiceprzewodniczącą Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej
apl. adw. Helenę Lendzion – Wiceprzewodniczącą Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej