Egzamin adwokacki 2024

Informujemy, że przystąpienie do egzaminu adwokackiego wymaga złożenia dokumentów w formie papierowej, w terminach określonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Formularze są do pobrania w zakładce „Druki i pliki do pobrania„.

 

W celu usprawnienia obsługi egzaminu osoby przystępujące do egzaminu adwokackiego z art.66 ust.2 PoA, prosimy także o dokonanie rejestracji on-line  https://egzaminy.e-soa.pl/adw/egzamin/63.Proces rejestracji wyeliminuje potrzebę  pobrania formularzy z zakładki „Druki i pliki do pobrania”. Po dokonaniu rejestracji formularze zostaną wygenerowane i przesłane na Państwa adres e-mail. Prosimy o  sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych, wydrukowanie, podpisanie i złożenie kompletu dokumentów w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49 lub przesłanie pocztą przy zachowaniu obowiązującego terminu.

Informacje i komunikaty
Obowiązujące regulacje prawne
Druki i pliki do pobrania