Nowe Prezydium, nowy zarząd Fundacji oraz nowy rzecznik prasowy

ORA w Warszawie wybrała właśnie Prezydium, Zarząd Fundacji Adwokatury Warszawskiej, Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów oraz nowego rzecznika prasowego. Rada postawiła na połączenie doświadczenia i młodości. Podjęte decyzje personalne mają dać zarówno nowe impulsy w działalności samorządu, jak również zapewnić płynną kontynuację prac Rady poprzedniej kadencji.

Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska została wybrana Skarbnikiem ORA w Warszawie, adw. Jakub Jacyna Sekretarzem ORA w Warszawie, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska Wicedziekanem ORA w Warszawie, adw. Aleksander Krysztofowicz Wicedziekanem ORA w Warszawie, a adw. Michał Fertak – po raz pierwszy w Prezydium – Zastępcą Sekretarza ORA w Warszawie.

Nowym Rzecznikiem prasowym został wybrany adw. Grzegorz Kukowka, przedstawiciel młodego pokolenia warszawskich adwokatów i były Przewodniczący Samorządu Aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Do zarządu Fundacji Adwokatury Warszawskiej wybrana została adw. Agnieszka Wolińska, jedna z pomysłodawczyń założenia Fundacji. W skład zarządu Fundacji weszli nadto: adw. Anna Czepkowska–Rutkowska, adw. Aleksander Krysztofowicz oraz adw. Michał Fertak.

Rada powierzyła rolę Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów adw. Andrzejowi Orlińskiemu, byłemu wicedziekanowi ORA w Warszawie.

Wszystkim wybranym przedstawicielom naszego środowiska serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz samorządu i osiągania wyznaczonych celów!

Aleksander Rzepecki

dyrektor Biura Prasowego ORA w Warszawie