03.12.2019 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie z dnia 3 grudnia br. w sprawie działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Poniżej publikujemy podjęte jednogłośnie stanowisko ORA w Warszawie z dnia 3 grudnia br. w sprawie działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża sprzeciw wobec działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, które skutkują przyznaniem Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu uprawnień niewynikających wprost z ustawy, a w konsekwencji ograniczeniem niezależności samorządu adwokackiego w sferze sądownictwa dyscyplinarnego.

Stanowisko ORA z dnia 3 grudnia 2019 r.