03.12.2019 / Wiadomości

Coroczne uroczystości Adwokatury Paryskiej z udziałem przedstawicieli naszej izby. Wyróżnienie i medal dla dziekana ORA w Warszawie

W dniach 27 – 30 listopada 2019 r. w Paryżu odbyły się coroczne uroczystości Adwokatury Paryskiej – Rentrée du Barreau de Paris, w których wzięli udział dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie  adw. Mikołaj Pietrzak oraz członkini Komisji ds. Współpracy z Zagranicą adw. Aleksandra Stępniewska.

W ramach uroczystości odbyły się dwa główne wydarzenia. Międzynarodowa Konferencja (28 listopada br.), podczas której dyskutowane były kwestie tajemnicy adwokackiej, a także aktualnego stanu przestrzegania w Europie zasad demokratycznego państwa prawnego oraz ochrony podstawowych praw i wolności.

Drugie wydarzenie to Uroczysta Ceremonia Adwokatury Paryskiej (29 listopada br.), która zgromadziła przedstawicieli zaproszonych izb adwokackich z całego świata.

W ramach konferencji na temat aktualnego stanu przestrzegania podstawowych praw i wolności oraz zasad demokratycznego państwa prawnego zaprezentowana została – obok sytuacji we Francji i w Turcji – sytuacja w Polsce. – Problem kryzysu demokracji nie dotyczy obecnie pojedynczych krajów. Jest zjawiskiem szerszym. M. in. sytuacja w Polsce stanowi przykład kryzysu podstawowych wartości, jakie leżą u podstaw demokracji liberalnych, w tym w szczególności zasady trójpodziału władzy i niezależności władzy sądowniczej – podkreślał podczas swojego wystąpienia dziekan ORA w Warszawie.

Dziekan wskazał także, jak na przestrzeni ostatnich czterech lat władza ustawodawcza i wykonawcza i po części także sądownicza (niekonstytucyjnie wybrana Krajowa Rada Sądownictwa oraz Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego) zachwiały w Polsce równowagą między poszczególnymi władzami poprzez zmiany m in. ustaw o sądownictwie.

– Próba podporzadkowania niezależnego sądownictwa dyscyplinarnego Adwokatury Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, przy jednoczesnym wyposażeniu Ministra Sprawiedliwości w instrumenty wpływania na to postępowanie, jest poważnym zamachem na prawa i wolności Polek i Polaków. Nie ma bowiem mowy o efektywnej ochronie praw i wolności bez niezależnych adwokatów oraz niezależnego samorządu adwokackiego, którego najważniejszym elementem jest niezależne sądownictwo dyscyplinarne – podkreślał dziekan.

Miłym akcentem dla warszawskiego środowiska adwokatów było wręczenie podczas Ceremonii de la Rentrée du Barreau de Paris Dziekanowi ORA w Warszawie wywróżenia Prix du Secrétaire de la Conference, a także medalu Adwokatury Paryskiej.

– Traktuję to wyróżnienie jako wyraz uznania nie dla mnie osobiście, bo jestem przekonany, że na nie osobiście nie zasłużyłem, ale dla całego środowiska prawniczego w Polsce, w szczególności warszawskich adwokatów, którzy konsekwentnie od kilku lat walczą w obronie niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziów oraz w obronie podstawowych praw i wolności – powiedział, odbierając wyróżnienie, dziekan ORA w Warszawie.

Międzynarodowy wymiar corocznych uroczystości Adwokatury Paryskiej przyczynił się także do zacieśnienia współpracy w ramach tzw. formuły weimarskiej między samorządami adwokackimi Berlina, Paryża i Warszawy. W ten sposób nadano nowy wymiar współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Pierwszym owocem współpracy było podpisanie przez Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej – adwokat Marie-Aimée Peyron, Prezes Niemieckiego Samorządu Adwokackiego – adwokat Edith Kindermann oraz Dziekana Warszawskiej Rady Adwokackiej, adwokata Mikołaja Pietrzaka – trójstronnego apelu do polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej o przywrócenie zasad demokratycznego państwa prawa w Polsce i ścisłe przestrzeganie niezależności władzy sądowniczej, a także autonomii samorządów zawodów prawniczych, koniecznej dla prawidłowej ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. (https://bit.ly/2DCDLum )

W imieniu Dziekana, Prezydium oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie składamy serdeczne wyrazy podziękowania na ręce adw. Aleksandry Stępniewskiej, członkini Komisji ds. Współpracy z zagranicą za zaangażowanie w przygotowanie i koordynację wizyty w Paryżu.