13.12.2019 / Wiadomości

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 ROKU W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY USTANAWIAJĄCEJ REPRESJE WOBEC SĘDZIÓW

Poniżej publikujemy treść podjętego jednogłośnie STANOWISKA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 ROKU W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY USTANAWIAJĄCEJ REPRESJE WOBEC SĘDZIÓW.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie stanowczo protestuje przeciwko stosowaniu represji dyscyplinarnych o charakterze politycznym wobec sędziów sądów powszechnych wykonujących zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 roku wydany w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18.

Stanowisko ORA z dnia 13 grudnia 2019 r