24.07.2020 / Wiadomości

Podsumowanie dotychczasowych działań Dziekana oraz Prezydium ORA w związku z utrudnieniami pracy adwokatów podczas pandemii

W czasie pandemii wszyscy zostaliśmy postawieni przed nową rzeczywistością, która sparaliżowała naszą codzienność. Musieliśmy szybko się w niej odnaleźć i zacząć funkcjonować. Praca adwokatów została bardzo utrudniona – zamknięte sądy, czy ograniczony kontakt z osadzonymi, to tylko niektóre z problemów, które nas dotknęły. Przez cały czas Dziekan oraz Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie trzymali rękę na pulsie i interweniowali u prezesów sądów, by pracę środowiska adwokackiego usprawnić, a w niektórych przypadkach umożliwić. 

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych działań, oraz zapewniamy, iż póki sytuacja się nie unormuje, Dziekan i Prezydium będą Państwa wspierać i interweniować.

20.03.2020 pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

20.03.2020 pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

27.03.2020 pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

27.03.2020 pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

14.04.2020_pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

01.06.2020_Pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

19.06.2020_pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza

19.06.2020_pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej do Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie

19.06.00_pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli

10.07.2020 – pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

03.07.2020 – pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do Prezesa Sądu Rejonowy dla Warszawy-Woli

03.07.2020 – pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe

03.07.2020 – pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

03.07.2020 – pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

23.07.2020 – pismo Dziekana ORA w Warszawie do Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie