24.07.2020 / Wiadomości

Interwencja dziekana ORA w Warszawie do NRA w sprawie terminu uruchomienia Extranetu

Informujemy, iż w dniu 1 czerwca 2020 r. zostało wysłane przez dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli pismo, w którym dziekan prosi o wskazanie terminu, w którym Extranet, jako narządzie coraz bardziej popularne wśród warszawskich adwokatów zacznie ponownie działać. Od kilku miesięcy trwają prace, które mają usprawnić działanie systemu.

W dniu 30 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź z NRA, w której Prezes Trela informuje, iż większość prac została już ukończona, jednak z uwagi na mnogość funkcjonalności Extranetu konieczne są szczegółowe kontrole przed finalnym udostępnieniem go członkom Izb Adwokackich. Planowany termin ukończenia prac to drugi tydzień sierpnia br.

Poniżej załączamy korespondencję w tej sprawie.

pismo Dziekana ORA w Warszawie do Prezesa NRA z dnia 01.06.2020

pismo Prezesa NRA w sprawie e-soa z dnia 30.06.2020